Tieto- ja kirjastopalvelut

Tieto- ja kirjastopalvelut palvelee Ksshp:n henkilökuntaa työhön ja tutkimuksiin liittyvissä tiedontarpeissa. Tarkempia tietoja palveluista on sairaalan intranetissa. Toistaiseksi kirjasto ei ole avoinna potilaille.

Kokoelmat

Tieto- ja kirjastopalvelut hankkii ja ylläpitää keskeiset hoito- ja lääketieteelliset kokoelmat (kirjat, lehdet ja tietokannat). Tieto- ja kirjastopalvelut tilaa Keskussairaalan ja Seututk:n eri yksiköihin hankittavat kirjat ja kausijulkaisut. Suurin osa kokoelmista on sähköisenä. Kokoelmat ovat Keskussairaalan ja (osin) Seututerveyskeskuksen henkilökunnan käytössä. Lisätietoa ja linkit kokoelmiin on sairaalan intranetissa.

Kaukopalvelu

Tieto- ja kirjastopalvelut tilaa henkilökunnalle työhön ja tutkimukseen liittyviä kaukolainoja. Muille kirjastoille kaukopalvelua ei voida tarjota.