Julkaisusarja

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa julkaistaan kaikki sellaiset sairaanhoitopiirissä tehdyt tutkimukset, selvitykset ja suunnitelmat, joilla voidaan katsoa olevan yleistä kiinnostusta muissa terveydenhuollon laitoksissa tai esimerkiksi terveydenhuoltoalan opiskelijoilla.

Julkaisusarja on ilmestynyt vuodesta 1986 alkaen. Sähköisessä muodossa julkaisut ovat luettavissa vuodesta 2005 alkaen.

Julkaisusarjassa ilmestyneitä raportteja voi tiedustella Tieto- ja kirjastopalveluista. 

Julkaisut 2021

Julkaisut 2020

Julkaisut 2019

Julkaisut 2017

Julkaisut 2014

Julkaisut 2013

Julkaisut 2012

Julkaisut 2011

Julkaisut 2009

Julkaisut 2008

Julkaisut 2006

Julkaisut 2005

Julkaisut vuosilta 1986 - 2004

Julkaisut sähköisenä 2005 -

Julkaisut 2021

Kokemuksia koronakeväästä - kyselytutkimus korona-ajan eettisistä kokemuksista Ksshp:n henkilöstölle

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Julkaisuaika: 12.2.2021 
Eerika Rosqvist, Anneli Kuusinen-Laukkala
ISBN -13: 978-952-5416-70-1 (nid.) 
ISBN -13: 978-952-5416-71-8 (pdf)
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 140/2021

Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Keski-Suomessa 2017-2020

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Julkaisuaika: 12.2.2021
Mustonen Kirsi 
ISBN -13: 978-952-5416-72-5 (nid.) 
ISBN -13: 978-952-5416-73-2 (pdf)
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 141/2021

Julkaisut 2020


Erikoissairaanhoidon toimintamallit murroksessa
Keski-Suomen keskussairaalan toiminnan dokumentointi

Maaliskuu 2020
Miia Huttu
ISBN: 978-952-5416-66-4(nid.)
ISBN: 978-952-5416-67-1(pdf)
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 138/2020
Koko teksti

Keski-Suomen keskussairaalan koulutustoiminnan kuvaus
Tammikuu 2020
Patja Kristiina, Mäkelä Marjukka
Julkaisuaika: 10.6.2020
ISSN-L: 1236-5297
ISSN: 1236-5297 (painettu)
ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu)
ISBN -13: 978-952-5416-68-8 (nid.)
ISBN -13: 978-952-5416-69-5 (pdf)

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 139/2020
Koko teksti

Julkaisut 2019

Minä kokemusasiantuntijana - Kokemuksia kokemusasiantuntijan työstä terveydenhuollossa /  Elina Torro, Kaisa Toikko,  Kirsti Kasila ja Tarja Kettunen
ISBN -13: 978-952-5416-64-0 (nid.), ISBN -13:978-952-5416-65-7 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2019
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 137/2019
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (1383 Kt)

Julkaisut 2017

Painehaavojen riskin tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn tehostamisen hanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä: selvitysraportti / Mikko Tuuliranta, Vuokko Pihlainen ja Ulla Solonen
ISBN -13: 978-952-5416-62-6 (nid.), ISBN -13:978-952-5416-63-3 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2017
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 136/2017
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (3457 Kt)

Moniammatillinen potilasohjaus Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä: nykytila, kehittämistyö ja kehittämistarpeet / Tarja Kettunen, Vuokko Pihlainen, Marja Arkela, Hanna Hopia, Anu Nurmeksela ja Liisa Lumiaho
ISBN -13: 978-952-5416-60-2 (nid.), ISBN -13:978-952-5416-61-9 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2017
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 135/2017
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (2845 Kt)

2015 - 2016 ei julkaisuja

Julkaisut 2014

Läheisväkivallan ehkäisyn kanssallinen osaamiskeskus -hankkeen 2012 - 2014 loppuraportti/Ulla Frantti-Malinen
ISBN: 978-952-5416-58-9, nid., 978-952-5416-59-6 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2014
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 134/2014
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (4722 Kt)

Terveys, väkivalta ja hyvinvointi Keski-Suomen kunnissa: tilastollinen selvitys /Johanna Koskenlahti
ISBN: 978-952-5416-56-5, nid., 978-952-5416-57-2 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2014
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 133/2014
ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (990 Kt)

Keski-Suomen keskussairaalan nykydokumentointihanke 2012 - 2014 / Esfir Linna
ISBN: 978-952-5416-54-1, nid., 978-952-5416-55-8 (pdf)
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2014
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 132/2014
(PDF)ISSN-L: 1236-5297, ISSN: 1236-5297 (painettu), 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (5315 Kt)

Julkaisut 2013

Tavoitteena terveyshyöty ja osaamisen kehittäminen: RAMPE-hankkeen Keski-Suomen osahankkeen loppuraportti 2012 - 2013 / Päivi Koikkalainen, Minna Ruoranen, Tiina Ahonen, Anneli Kuusinen ja Tarja Kettunen
ISBN-13 978-952-5416-51-0 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-52-7 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2013
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 130/2013
ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (1494 Kt)

Rautaisia ammattilaisia ja terveyshyötyä perusterveydenhuoltoon: RAMPE-hankkeen Ylä-Savon osahankkeen loppuraportti 2010 - 2012 / Tuulikki Lämsä, Anne Vola ja Minna Ruoranen
ISBN-13 978-952-5416-49-7 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-50-3 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2013
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 129/2013
ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (1260 Kt)

Strukturoitua toimipaikkakoulutusta ja ohjausvalmennusta lääkäreille: lääkäriksi kasvamisen työryhmän raportti: RAMPE-hanke 2010 - 2012 / Jouko Hänninen, Pekka Honkanen, Tiina Ahonen, Sari Salminen, Anne Vola, Tuulikki Lämsä, Anneli Kuusinen ja Minna Ruoranen
ISBN-13 978-952-5416-47-3 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-48-0 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2013
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 128/2013
ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (641 Kt)

Rautaiset ammattilaiset terveyshyödyn tuottajina: lääkäreiden ja hoitajien työn ja osaamisen kehittäminen: RAMPE-hankkeen loppuraportti 2010 - 2012 / Minna Ruoranen, Päivi Koikkalainen, Tiina Ahonen, Sari Salminen, Vuokko Hämäläinen, Tuulikki Lämsä, Arja Muranen, Jouko Hänninen ja Tarja Kettunen
ISBN-13 978-952-5416-45-9 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-46-6 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2013
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 127/2013
ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu)
Koko teksti (1526 Kt)

Julkaisut 2012

Rautaista ammattitaitoa - terveyskeskustyö kestävän kehityksen polulla / Päivi Koikkalainen, Tiina Ahonen, Minna Ruoranen, Jouko Hänninen, Anneli Kuusinen, Pirjo Tiikkainen, Tarja Kettunen, Pekka Honkanen ja Esko Kumpusalo
ISBN-13 978-952-5416-43-5 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-44-2 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2012
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu) 126/2012)
Koko teksti (1288 Kt) Liite 4 (161 Kt) Liite 5 (102 Kt)

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstön hyvinvointi ja terveystottumukset/ Tiina Ahtiainen
ISBN-13 978-952-5416-41-1 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-42-8 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2012
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu) 125/2012)
Koko teksti (2094 Kt)

Julkaisut 2011

Fast track -hoitomallin kehittäminen Keski-Suomen keskussairaalassa vatsakirurgian osastolla 22 / Projektiryhmä: Hanna Hönninen, Risto Kuorelahti, Annukka Holmstedt, Merja Heiskanen, Saara-Maija Hinkkanen, Varpu Kultti, Kaija Uusipaasto ja Anna-Mari Virtanen.
ISBN-13 978- 952-5416-39-8 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-40-4 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2011
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN-L 1236-5297, 1236-5297 (painettu), ISSN: 1799-926X (verkkojulkaisu) 124/2011)
Koko teksti (1209 Kt)

2010 ei julkaisuja

Julkaisut 2009

Hoitotyön asiantuntija -käsitteen määrittelyä: systemaattinen kirjallisuuskatsaus / Nina Leppänen ja Anna Puupponen. ISBN-13 978- 952-5416-37-4 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-38-1 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2009
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 123/2009)
Koko teksti (770 Kt)

Julkaisut 2008

Dehkon 2D -hanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 2003-2007 / Kaija Korpela, Nina Peränen, Arja Lyytikäinen,Jouni Airola, Tanja Onatsu, Mauno Vanhala ja
Juha Saltevo. ISBN-13 978- 952-5416-35-0 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-36-7(PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2008
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 122/2008)
Koko teksti (4379 Kt)

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito Keski-Suomessa / Työryhmä:
Jukka Puolakka, Martti Aukee, Kari Eskola, Pekka Hannonen, Päivi Jokiranta, Kerkko Karjalainen, Sirkka Keikkala, Heikki Korhonen, Marja Miettinen, Kai Nyman, Pirkko Repo ja Mauno Vanhala. ISBN-13 978- 952-5416-33-6 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-34-3(PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2008
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 121/2008)
Koko teksti (105 Kt) (painovirheet korjattu 31.10.08)

Kohdunpoistopotilaan hoitoprosessin kustannustehokkuuden parantaminen / Mari Vatanen. ISBN-13 978- 952-5416-31-2 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-32-9(PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2008
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 120/2008)
Koko teksti (1716 Kt)

Keski-Suomen maakunnallinen terveyden edistämisen suunnitelma : työkaluja sosiaali- ja terveystoimeen ja kuntien päätöksentekoon / Pekka Puustinen. Toimeksiantajat: Jyvässeudun seututerveyskeskushanke, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yleislääketieteen yksikkö. ISBN-13 978- 952-5416-29-9 (nid.), ISBN-13 978-952-5416-30-5 (PDF).
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2008
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 119/2008)
Koko teksti (192 Kt)

2007 ei julkaisuja

Julkaisut 2006

Elämäntaitojen opetusohjelma yläasteikäisille : "Mieti tätä" -projektin loppuraportti / Mervi Manninen, Marika Niskanen, Arja Rytkönen, ISBN-13: 978-952-5416-28-3,
ISBN-10: 952-5416-28-3.
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2006
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 118/2006 )
Koko teksti (1009 Kt)

Eri-ikäisten sairaanhoitajien kokemat johtamiskäytännöt Keski-Suomen keskussairaalassa / Sirpa Koponen, Monika von Bonsdorff, Hanna Salminen, ISBN-13: 978-952-5416-27-5,
ISBN-10: 952-5416-27-5.
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2006
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 117/2006 )
Koko teksti (686 Kt)

Kiireettömien potilaskuljetusten analysointi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella : loppuraportti 8.2.2006 / Kaius Kuusimurto, Hannu lähdevaara, Jorma Teittinen, ISBN-13: 978-952-5416-25-9,
ISBN-10: 952-5416-25-9.
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2006
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 116/2006 )
Koko teksti (830 Kt)

Lastenneurologinen ja foniatrinen päiväsairaala - parasta palvelua perheille : päiväsairaalan kehittämisprojekti / Ritva Heinämäki, Anita Ropponen, ISBN 952-5416-24-0.
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2006
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 115/2006 )
Koko teksti (222 Kt)

Julkaisut 2005

Kivunhoidon yhtenäinen käytäntö : näyttöön perustuva kivunhoidon ohjelma 2003 -2004. / Eija Ruuskanen,
ISBN 952-5416-23-2
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2005
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 114/2005)
Koko teksti (114 Kt)

Hoitoisuusluokituksen käyttöönotto psykiatrian toimialueella Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. / Hely Lipsanen, ISBN 952-5416-22-4
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2005
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 113/2005)
Ei julkaistu sähköisenä versiona.

Keski-Suomen alueellinen syövänseurantatiedosto 2004. / Toimitusneuvosto Jorma Anttinen, Matti Juhola, Jukka-Pekka Mecklin, Helena Sundström, Mervi Viinikainen, ISBN 952-5416-21-6.
JKL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2005
(Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN 1236-5297, 112/2005 )
Koko teksti (210 Kt)

Julkaisut vuosilta 1986 - 2004

Terveyttä edistävä sairaala -ohjelman vuosille 2001 - 2006 väliarviointi
Osajulkaisu III
Työntekijöiden näkemys terveyttä edistävästä sairaalasta
Mäkinen Päivi
ISBN: 952-5416-18-6
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 109/2004
----
Terveyttä edistävä sairaala -ohjelman vuosille 2001 - 2006 väliarviointi
Osajulkaisu II
Sairaalan eri yksiköiden toimintasuunnitelmat ja terveyden edistäminen
Johanna Koskenkorva 
Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, helmikuu 2004
ISBN: 952-5416-17-8
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 108/2004
-----
Terveyttä edistävä sairaala -ohjelman vuosille 2001 - 2006 väliarviointi
Osajulkaisu I

"Varmaa muutaman vuoden päästä kaikki ymmärtää sen
että tää ei oo pelkästään sairauden hoitamista ... pelkkä
temppujen tekopaikka ... "
- väliarviointi johtotason henkilöstön kuvaamana
Eeva Häkkinen Hoitotieteen laitos Kuopion yliopisto
ISBN: 952-5416-16-X
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 107/2004
----
Keski-Suomen alueellinen syövänseurantatiedosto 2003
Toimitusneuvosto:
Jorma Anttinen, Matti Juhola, Jukka-Pekka Mecklin, Helena Sundström, Sirpa Savolainen, Riitta Rintala
ISBN: 952-5416-15-1
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 106/2004
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian yksikön kriisi - Kotihoitoprojekti 1999 - 2002
Eira Tikkanen
ISBN: 952-5416-13-5
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 104/2003
----
Keski-Suomen alueellinen syövänseurantatiedosto 2002
Toimitusneuvosto:
Jorma Anttinen, Matti Jakobsson, Matti Juhola, Jukka-Pekka Mecklin, Helena Sundström, Sari Ala- Tuuhonen, Sirpa Savolainen
ISBN: 952-5416-12-7
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 103/2003
----
Keski-Suomen alueellinen syövänseurantatiedosto 2001
Toimitusneuvosto:
Jorma Anttinen, Matti Jakobsson, Matti Juhola, Jukka-Pekka Mecklin, Jukka Puolakka, Sari Ala- Tuuhonen
ISBN: 952-5416-11-9
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 102/2002
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin VIII Tieteen ja tutkimuksen päivät
Jyväskylä
6.-7.2.2002, t iivistelmät
Raili Ala-Haavisto
ISBN: 952-5416-05-4
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 101/2002
----
Ehkäisevän päihdetyön ekspertti (EPE) -projekti 1999 - 2001
Loppuraportti 31.12.2001
Tekijä: Koponen Seija, päihdetyön asiantuntija
Projekti ryhmä:
Maria Hallman-Keiskoski, ylihoitaja, puheenjohtaja, Tuula Kiuttu, osastonhoitaja, os. 4,  Aino Mäkitalo, sairaanhoitaja, os. 18/neurologian pkl, Ulla-Maija Pakka, työsuojeluvaltuutettu, Arja Roivas, sairaanhoitaja, JNS os. 1, Maija Rummukainen, infektio lääkäri
ISBN: 952-5416-04-6
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 100/2002
----
Arvioinnin avulla hoitotyön laatusuorituksiin
Visio-työryhmä: 
Valma Sihvola, Erja Humalamäki, Ritva Hietanen, Riitta Klemola, Leena Nieminen, Maili Kosonen, Tuovi Tick, Maija Timonen
ISBN: 952-5416-03-8
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 99/2001
----
Korvasairaiden lasten perheiden kertomuksia hoidosta
Paula Pyhälä, Merja Miettinen
ISBN: 952-5416-02-X
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 98/2001
----
Päiväkirurgisen polventähystyspotilaan ohjauksen perusteet
Tarja Paunonen, Merja Miettinen, Arja Koistinen, Jukka Laitakari
ISBN: 952-5416-01-1
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 97/2001
----
Keski-Suomen alueellinen syövänseurantatiedosto 2000
Toimitusneuvosto: 
Jorma Anttinen, Matti Jakobsson, Matti Juhola, Jukka-Pekka Mecklin, Jukka Puolakka, Sirpa Savolainen
ISBN: 952-5416-00-3
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 96/2001
----
Hoidon integraation toteutuminen akuutin psykoosin perhekeskeisessä hoitoprosessissa
Anu Rasinkangas, Jukka Aaltonen
ISBN: 951-9034-99-4
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 95/2001
----
Akuutin psykoosin integroitu hoito -projekti Kangasvuoren sairaalassa:
Tulokset viiden vuoden seurannan ajalta
Anu Rasinkangas, Juha M. Holma, Jukka Aaltonen
ISBN: 951-9034-98-6
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 94/2001
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteellinen julkaisuluettelo 2000
Jukka Puolakka, Kirsi Pylvänäinen
ISBN: 951-9034-97-8
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 93/2001
---- 
Omat voimat käyttöön - Yhteisvoimin
Kuntoutusneuvontaa mielenterveykuntoutujille ja heidän läheisilleen
Omat voimat käyttöön - yhteisvoimin -projektin loppuraportti 
Anna-Liisa Korhonen, Päivi Huttunen
Omaiset mielenterveystyön tukena Keski-Suomi ry Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Huhtikuu 2001
ISBN: 951-9034-96-X
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 92/2001
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin VII tieteen ja tutkimuksen päivät
Jyväskylä 7. - 8.2.2001
Tiivistelmät
Jukka Puolakka, Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-95-1
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 91/2001
----
Yhteistyötä ja kumppanuutta terveydenhuoltoon Keski-Suomessa
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjauskokeilu
Loppuraportti
Ohjausryhmä 7.4.2000
Projektiryhmä:
Markku Pekurinen, Tapio Uutela, Matti Häyrynen, Sirkka Keikkala, Markku Puro, Reijo Räsänen, Asko Rytkönen
Ohjausryhmä:
Sakari Möttönen, Matti Heinänen, Briitta Järvenpää, Pertti Kantanen, Veijo Koskinen, Timo Kunttu, Paavo Lintula, Tarmo Pipatti, Tapio Tervo, Pekka Toivonen, Leena Yksjärvi, Asko Rytkönen
ISBN: 951-9034-94-3
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 90/2000
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteellinen julkaisuluettelo 1999
Jukka Puolakka, Kirsi Pylvänäinen 
ISBN: 951-9034-93-5
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 89/2000
----
Keski-Suomen alueellinen syövänseurantatiedosto 1999
Toimitusneuvosto: 
Jorma Anttinen, Matti Jakobsson, Matti Juhola, Jukka-Pekka Mecklin, Jukka Puolakka, Sari Ala-Tuuhonen
ISBN: 951-9034-92-7
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 88/2000
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin VI tieteen ja tutkimuksen päivät
Jyväskylä 9. - 10.2.2000
Tiivistelmät
Jukka Puolakka, Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-91-9
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 87/2000
----
Juurikkaniemen psykiatrisen sairaalan osasto 5:n eristämistapaukset vuosilta 1993 - 1998
1993 - 1998
Jukka Honka, likka Konttinen, Raimo Konttinen
ISBN: 951-9034-89-7
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 85/1999
----
Terveyskeskusten endoskopiatoiminnan organisointi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä
1988 - 1998
Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan koulutuksen,  laitteistohankintojen ja käytännön toteutuksen
analyysi
Jukka-Pekka Mecklin
Projektityö
Sosiaali- ja terveysjohtamisen
PD-koulutus
Kuopion yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus
ISBN: 951-9034-88-9
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 84/1999
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian yksikön kotisairaanhoitokokeilu 1998
Eira Tikkanen
1999
ISBN: 951-9034-87-0
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 83/1999
----
Sisätautisairaanhoitajan työn ja roolin muutos 1960-luvulta vuoteen 1996
Sairaanhoidon kulttuuriantropologista tarkastelua länsisuomalaisen
keskussairaalan hoitajien työhistorian näkökulmasta
Kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston etnologian laitoksessa
syksyllä 1999
Katri Tammelin
ISBN: 951-9034-86-2
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 82/1999
----
Sairaalan ulkopuolisen ensihoitojärjestelmän toimintaohje Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella
Laadittu 15.2.1999 
Lausunnot saapuneet 1.3.1999 
Korjaukset lausuntojen perusteella 1.4.1999 
Tarkastettu 1.5.1999 Voimaan alkaen 1.9.1999 
Laatineet:
Olavi Keinänen, Heikki Korhonen, Reijo Hirvi
Hyväksynyt: 
Pekka Stenvall
25.05.99
ISBN: 951-9034-85-4
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 81/1999
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteellinen julkaisuluettelo 1998
Jukka Puolakka, Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-84-6
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 80/1999
----
Hyvä kokemus synnytyksen hoidosta 
Laadullinen tutkimus: Synnytyksen hoidon kokemus kätilön ja asiakkaan arvioimana
Projektityö
Kerttu Meskanen
Jyväskylän arnmattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen erikoisopinnot
1998
ISBN: 951-9034-83-8
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 79/1999
----
Keski-Suomen alueellinen syövänseurantatiedosto
Raportti nro VI Tietoja uusista vuonna 1998 todetuista syöpätapauksista
Toimitusneuvosto:
Jorma Anttinen, Matti Jakobsson, Matti Juhola, Jukka-Pekka Mecklin, Antero Palmu, Jukka Puolakka, Kirsi Pylvänäinen
ISSN: 1236-5297
ISBN: 951-9034-82-X
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 78/1999
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin V tieteen ja tutkimuksen päivät 
Jyväskylä 10.-11.2.1999
Tiivistelmät
Jukka Puolakka Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-81-1
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 77/1999
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin selvitysmiesraportti 1999
Selvitysmiehet: 
Johtajalääkäri Viljo Rissanen, johtava lääkäri Jouko lsolauri, ylilääkäri Markku Puro
ISBN: 951-9034-80-3
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 76/1999
----
Kokemuksia suuren junaonnettomuuden hoidosta
Toimittanut 
Johtajaylilääkäri Tapio Tervo
Tekstinkäsittely ja -asettelut 
Toimistosihteeri Anne Hillervo
ISBN: 951-9034-79-X
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 75/1998
----
Sairaanhoitajakonsultaatio
Kartoitus teho-osaston sairaanhoitajien erikoisosaamisen hyödyntämisen tarpeellisuudesta Keski-Suomen keskussairaalan vuodeosastoilla
Kristiina Alho, Päivi Poskiparta 
Päättötyö, kevät 1997 
Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon jatkolinja
ISBN: 951-9034-78-1
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 74/1998
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin IV tieteen ja tutkimuksen päivät
Jyväskylä 11.-12.2.1998
Tiivistelmät
Jukka Puolakka, Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-77-3
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 73/1998
---
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteellinen julkaisuluettelo 1997
Jukka Puolakka, Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-76-5
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 72/1998
----
Keski-Suomen alueellinen syövänseurantatiedosto
Raportti nro V
Tietoja uusista vuonna 1997 todetuista syöpätapauksista
Toimitusneuvosto:
Jorma Anttinen, Matti Jakobsson, Matti Juhola, Jukka-Pekka Mecklin, Antero Palmu, Jukka Puolakka, Kirsi Pylvänäinen
ISSN: 1236-5297
ISBN: 951-9034-75-7
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 71/1998
----
Kriisihoitomallien kehittämisprojekti
Kriisihoidon kehittämisen kuvaus ja kehittämistyön vaikutusten arviointi akuuttipsykiatrisella osastolla
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kangasvuoren sairaala, osasto 1
Kirjoittajat: 
Seppo Anttonen, Erkki Kalmanlehto, 
Työryhmä: 
Seppo Anttonen, Päivi Heikkilä-Kari, Tuula Hernesmaa, Kari Järvenpää, Erkki Kalmanlehto, Margit Ylisiurua
ISBN: 951-9034-74-9
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 70/1998
----
Infektioiden torjunta kirurgiassa
Aino Jakobsson, Päivi Töytäri
ISBN: 951-9034-73-0
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 69/1997
----
Psykoottisen nuoren avohoito nuorisopsykiatrian päiväsairaalassa
Keski-Suomen keskussairaala
Kaisu Piilinen, Nina Ropponen, Risto Vidgren
ISBN: 951-9034-72-2
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 68/1997
----
Saattohoidosta palliatiiviseen hoitoo
Yhteistyön kehittäminen kuolevan potilaan hoidossa
Työryhmä: 
Ulla Perko, Mirja Linden, Marjatta Kerajärvi, Auli Nevantaus, Kaisu Nevasaari, Marjo Pajunen, Anneli Patokoski, Terttu Pänkäläinen
ISBN: 951-9034-71-4
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 67/1997
----
Akuutin psykoosin integroitu hoito -projeksti Kangasvuoren sairaalassa:
Tutkimus- ja kehittämistulokset kahden vuoden seuranta-aikana
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kangasvuoren sairaala, os. 2
Kirjoittajat:
Anu Rasinkangas, Juha Holma, Jukka Aaltonen
ISBN: 951-9034-70-6
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 66/1997
----
Keski-Suomen alueellinen syövänseurantatiedosto
Raportti nro IV
Tietoja uusista syöpätapauksista vuodelta 1996
Neuvosto: Matti Jakobsson, Matti Juhola, Jukka-Pekka Mecklin, Auli Nevantaus, Antero Palmu, Kirsi Pylvänäinen
ISBN: 951-9034-69-2
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 65/1997
----
Fysioterapeuttiset mittaukset neurologisen potilaan polikliinisessa tutkimisessa
Fysioterapeutti, THM Jaana Paltamaa
Fysiatrian poliklinikka
Keski-Suomen keskussairaala
ISBN: 951-9034-68-4
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 64/1997
----
Johtamistoiminnan kehittäminen terveydenhuollossa
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA 63/1997
Marja-Leena Kärkkäinen
ISBN: 951-9034-67-6
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 63/1997
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteellinen julkaisuluettelo 1996
Jukka Puolakka, Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-65-X
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 61/1997
----
Psykoottisten potilaiden suurryhmäterapia 
Suurryhmäterapian kuvaus ja vaikutusten arviointi pitkäaikaispsykiatrisella osastolla
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Kangasvuoren sairaala, os.5
Kirjoittajat: 
Olli Piirtola, Raili Ala-Haavisto, Esa Hanikka
Työryhmä: 
Esa Hanikka, Maija Kemppainen, Anna-Liisa Korhonen, Kari Koskiniemi, Hilkka Niemi, Olli Piirtola, Päivi Tourunen
ISBN: 951-9034-64-1
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 60/1996
----
Onnistuuko lääkehoito?
Lääketietämyskysely Keski-Suomen keskussairaalan sisätautien poliklinikalla ja Kauppatorin apteekissa sekä Palokan terveysasemalla
Kirjoittajat: 
Tuulikki Astala, Maria Hallman, Raili Ala-Haavisto
Työryhmä: 
Tuulikki Astala, Maria Hallman, Leena Lyytinen, Ulla Perko, Pekka Peura
ISBN: 951-9034-63-3
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 59/1996
----
Kuntoutustutkimus nuorisopsykiatrian työkeskuksessa
Sirpa Hoikka, Elina Hytönen, Heikki Hyvärinen, Terttu Korhonen, Marjo Kotimäki, Pekka Kuikka, Tarmo Lehmonen
ISBN: 951-9034-62-5
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 58/1996
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin II tieteen ja tutkimuksen päivät
Jyväskylä 6.-8.2.1996
Tiivistelmät
Jukka Puolakka, Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-61-7
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 57/1996
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteellinen julkaisuluettelo 1995
Jukka Puolakka, Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-60-9
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 56/1996
----
Hoidon ensiaskeleet
Lapsen hoidon ensihetket lasten psykiatrian vuodeosastolla
Marjatta Kaunismaa, Reijo Lehtoranta, Marja-Leena Naumanen, likka Pernu, Anne Poikolainen
ISBN: 951-9034-59-5
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 55/1996
----
Keski-Suomen päihteet ja terveys -projektin loppuraportti
Keski-Suomen lääninhallitus, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kari Eskola
Projektityöryhmä
Hallman Maria, Honkimäki Matti, Hänninen Jorma, Heikkilä Marja, Nurmela Sylvi, Orsila Arja, Poikajärvi Kristiina, Sompa Mauri
ISBN: 951-9034-58-7
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 54/1996
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Keuruun-Multian kansanterveystyön kuntayhtymän sopimusohjauskokeilun loppuraportti
Projektiryhmä: 
Rauno Ihalainen, vuodesta 1995 lukien Timo Kunttu, Tapio Uutela, Matti Häyrynen, Asko Rytkönen, 
Markku Puro, Virva Salo
ISBN: 951-9034-57-9
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 53/1996
----
Hoitoisuus hoidon porrastuksen kuvaajana Keski-Suomen läänissä
Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos
Syksy 1995
Hoitotieteen lisensiaattitutkielma
Marja-Leena Kärkkäinen
ISBN: 951-9034-56-0
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 52/1996
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteellinen julkaisuluettelo 1994
Jukka Puolakka, Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-55-2
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 51/1995
----
Keskisuomalaisen päihdeongelman hoito - missä puitteissa, millä mietteillä?
Keski-Suomen lääninhallitus, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kari Eskola 
Projektityöryhmä 
Hallman Maria, Honkimäki Matti, Hänninen Jorma, Heikkilä Marja, Nurmela Sylvi, Orsila Arja, Poikajärvi Kristiina, Sompa Mauri
ISBN: 951-9034-54-4
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 50/1995
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tieteen ja tutkimuksen päivät
Jyväskylä 1. - 3.2.1995
Tiivistelmät
Jukka Puolakka, Raili Ala-Haavisto
ISBN: 951-9034-53-6
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 49/1995
----
Hoidon tuloksellisuus ja asetettujen hoitotavotteiden toteutuminen yleissairaalapsykiatrian avo-osastolla
Anne Hytönen, Arja Leinonen, Hannu Majava, likka Pernu, Taina Suhonen
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky Yleissairaalapsykiatrian os. 33 
Jyväskylä 1995
ISBN: 951-9034-52-8
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 48/1995
----
Miten poistoilmoitus seuloo päihdeongelmaa?
Keski-Suomen lääninhallitus
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kari Eskola
Projektityöryhmä
Hallman Maria, Honkimäki Matti, Hänninen Jorma, Heikkilä Marja, Nurmela Sylvi, Orsila Arja, Poikajärvi Kristiina, Sompa Mauri
ISBN: 951-9034-51-X
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 47/1995
----
Hoitohenkilökunnan välilliseen hoitotyöhön käyttämö työaika ja välillisen hoitotyön sisältö Haukkalan sairaalan lastenpsykiatrian osastolla
Ritva Metsäpelto, Eira Tikkanen
ISBN: 951-9034-50-1
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 46/1995
----
Parkinsonin tautia sairastavien fyysisen toimintakyvyn arviointi: 
PLM-testi, kolme kliinistä testiä ja potilaiden subjektiivinen arvio
Erja Ahola, Satu-Mari Kokko, Jaana Paltamaa
Fysioterapian pro gradu-tutkielma
Jyväskylän yliopisto
Terveystieteen laitos
Kevät 1994
ISBN: 951-9034-49-8
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 45/1994
----
Automaattisen pakkauslaitteen (ATC-212) soveltuvuus sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen eräiden terveyskeskusten lääkejakeluun
T. Karmalahti, M. Saarinen
ISBN: 951-9034-48-X
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 44/1994
----
Laskentatoimen roolit ja johtajien päätöksentekokyvyt tulosyksikköorganisaatiossa
- Tutkimus Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä
Jyväskylän yliopisto Taloustieteen laitos 
Pro gradu -tutkielma 22.10.1993 
Pekka Karppinen
ISBN: 951-9034-46-3
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 42/1994
----
Terveystietotarpeet ja odotustilojen toimivuus terveystiedon välityksessä
Hankasalmen ja Palokan terveyskeskuksissa sekä Keski-Suomen keskussairaalan kirurgian ja sisätautien poliklinikoiden odotustiloissa suoritetun kyselyn tulokset
M. Hallman T. Kauppinen H. Korhonen L. Lyytinen
ISSN: 1236-5297 
ISBN: 951-9034-45-5
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 41/1994
----
"Onko hoidosta ollut sinulle apua?"
Tutkimus Jyväskylän mielenterveystoimistojen työkykyisistä potilaista 
Mika Niskanen
ISBN: 951-9034-44-7
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 40/1994
----
 
Nuorisopsykiatrian työkeskuksen asiakkaat ja nuorisopsykiatrisn kuntoutustutkimuksen kehittäminen
Seurantatutkimuksen raportti
T. Korhonen M. Kotimäki T. Mäkelä N. Ropponen H. Siiskonen
ISSN: 1236-5297 
ISBN: 951-9034-43-9
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 39/1993
----
Vaajakosken mielenterveystoimiston potilaat
Selvitys Vaajakosken mielenterveystoimiston potilaista ja eroista vanhojen ja uusien potilaiden välillä
Juha Happonen 23.4.1993
ISSN: 1236-5297 
ISBN: 951-9034-42-0
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 38/1993
----
"Sitten vaan alettiin potilaaksi"
Kokemuksia psykiatriselta ja somaattiselta osastolta
Anu Taavitsainen 
Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma 
Jyväskylän yliopisto 
Yhteiskuntapolitiikan laitos 
Kevät 1993
ISBN: 951-9034-41-2
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 37/1993
----
Psykiatristen pitkäaikaispotilaiden kuntoutuksen kehittäminen
Kuntoutuksen ja hoidon kehittämisprojektin loppuraportti 
Case study tutkimus 
Pauli Arjovuo, Marjatta Pihlajamäki, Anna Kosonen, Kirsi Kinnunen, Anna-Liisa Komonen, Maija Puhakka, Matti Hytönen, Riitta Lahdensuo, Janne Hård
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kangasvuoren sairaala Kuntoutusosasto 2 Huhtikuu 1993
ISBN: 951-9034-40-4
ISSN: 1236-5297 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 36/1993
----
Professionaalisten ehtojen toteutuminen terveydenhuollon sosiaalityöntekijän työssä
Jaana Peltonen Pro gradu -tutkielma Syksy 1992 
Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos
ISBN: 951-9034-39-0
ISSN: 1236-5297
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 35/1993
----
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon kehittäminen Keski-Suomessa
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin TULES-työryhmän loppuraportti 
Ylilääkäri Markku Puro 
Apulaisylilääkäri Esko Partio 
Va. ylilääkäri Heikki Torpo 
Työterveyslääkäri Kari Kortekangas 
Osastonlääkäri Tiina Huusko 
Terveyskeskuslääkäri Mauri Paajanen
ISBN: 951-9034-38-2
ISSN: 0781-7835 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 34/1992
----
Hoitotyöntekijöiden kokemuksia kuolevan potilaan hoidosta
Pirjo Korhonen 
Opinnäytetutkielma 
Terveydenhuollon koulutusohjelma terveydenhuollon hallinnon suuntautumisvaihtoehto, hoitotiede 
Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, hoitotieteen laitos
ISBN: 951-9034-37-4
ISSN: 0781-7835 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 33/1992
----
Nokikkain
Tutkimus potilaan ja hoitajan välisestä vuorovaikutuksesta sairaalassa
Raija Laakko, Arja Valtakoski
ISBN: 951-9034-36-6
ISSN: 0781-7835
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 32/1992
----
Tulosjohtamisesta - Tulosjohtamistilanne
kesällä 1991 Suomen suurimmassa sairaalalaboratoriossa
Briitta Kärävä
ISBN: 951-9034-35-8
ISSN: 0781-7835
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 31/1992
----
Lastenpsykiatrinen osastohoito ja hoitotyön auttamiskeinot Haukkalan sairaalassa
Ritva Syrjala Eira Tikkanen
ISBN: 951-9034-34-X
ISSN: 0781-7835 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 30/1992
----
Odottavien äitien terveyskasvatustarpeen ja äitiyshuollon toimintaan suuntautuvat odotukset Keski-Suomen läänissä
Marja-Leena Kärkkäinen, Pirjo Pakarinen
ISSN: 951-9034-33-1
ISBN:0781-7835
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 29/1991
----
Kohti parempaa laatua
1. hoitotyön laadunvarmistusprojekti
Toimittanut Ulla Perko
ISBN: 951-9034-32-3
ISSN: 0781-7835 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 28/1991
----
Avohoidon erityistyöryhmän ensimmäisen toimintavuoden kokemuksia
Leena Priha, Heidi Ratas, Marja-Leena Finne, Sirpa Sundgren
ISBN: 951-9034-31-5
ISSN: 0781-7835
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 27/1991
----
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin keskussairaalan kuntouksen ja geriatrian vuodeosaston toiminta ja henkilöstötarpeen määrittely
Mediconsulting Villikka Oy 
Marja-Liisa Villikka
ISBN: 951-9034-30-7
ISSN: 0781-7835 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 26/1991
----
Nuorisopsykiatrian poliklinikan asiakkaat
1.4.1986 - 30.4.1988
Kaksivuotisseuranta: Hoitoratkaisujen tuloksellisuus
Ritva Moisala, Mika Niskanen
ISBN: 951-9034-29-3
ISSN: 0781-7835
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 25/1991
----
UURAISTEN PSYKIATRINEN AVOHOITO 1985 - 1989
Olli Piirtola, Eila Tenhunen, Raili Uusitalo, Sirkka Mäenrinta, Pirjo Kainulainen, Leena Pellikka, Seija Laitinen, Tiina Mäkipää
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 24/1991
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-28-5
----
KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN ILMAPIIRI SEKÄ ERI HENKILÖSTÖRYHMIEN TYÖN TYYDYTTÄVYYS JA KUORMITTAVUUS
Hannu Nousiainen, Ulla Kinnunen, Isto Ruoppila
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 23/1991
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-27-7
----
"TERMINAALIVAIHEEN SYÖPÄPOTILAAN KOTIHOIDON TUKEMINEN"
KEHITTÄMIS- JA YHTEISTYÖPROJEKTI KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON ALUEELLA VUOSINA 1988 - 1990
Terttu Pänkäläinen, Matti Jakobsson, Ulla Perko, Veikko Hovikoski, Mirja Linden, Kaisu Nevasaari, Ahti Rekonen, Marjatta Räsänen, Ulla-Maija Takala
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 22/1991
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-26-9
----
HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN
Henkilöstön kehittämisen nykytilanteesta 
Tulevaisuuden kehittämisen suuntaviivoja
Ulla Lauttamus
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 21/1990
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-25-0
----
NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKAN ASIAKKAAT 
1.4.1986 - 30.4.1988 
KÄYTTÖ- JA POTILASTUTKIMUS
Keskussairaalan toimialue Nuorisopsykiatrian vastuualue Nuorisopsykiatrian poliklinikka Kenttäkatu 19 
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 20/1990
Ritva Moisala
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-24-2
----
RISKISYNNYTTÄJÄN TUNNISTAMISEN TOIMIVUUS JA ERÄIDEN TAUSTATEKIJÖIDEN KARTOITTAMINEN PIENIPAINOISEN JA NORMAALIPAINOISEN LAPSEN SYNNYTTÄNEILLÄ ÄIDEILLÄ KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA VUOSINA 1981-1986
Keskussairaalan toimialue 
Synnytysten ja naistentautien vastuualue 1989 
Työryhmä: 
Pirjo Pakarinen, erikoissairaanhoitaja, Marja-Leena Kärkkäinen, johtava ylihoitaja, Tapani Pyörälä, ylilääkäri
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 19/1990
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-23-4
----
FYSIOTERAPIAN SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI (FYSSE)
Keskussairaalan toimialue, Fysiatrian osasto 1989 
Taina Ahlgren, osastonhoitaja, Riitta Sahrman, osastonhoitaja
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 17/1989
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-21-8
----
TERVEYDENHUOLLON ARVIOITU VOIMAVARATARVE KUNNITTAIN KESKI-SUOMESSA VUONNA 1986
Joensuun yliopisto 
Yhteiskuntapolitiikan laitos 
Syventävien opintojen tutkielma 
Kesäkuu 1989 
Jyrki E. Lempinen
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 16/1989
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9O34-2O-X
----
SYÖPÄPOTILAAN, HÄNEN OMAISTENSA JA HENKILÖKUNNAN VÄLINEN YHTEISTYÖ - HOITOTYÖN LAADUNVARMISTAMINEN HAASTATTELUMENETELMÄLLÄ
Työryhmä: 
Ulla Perko, Ester Marin, Terttu Pänkäläinen
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 15/1989
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-19-6
----
POTILASPALVELUN PARANTAMINEN
Työryhmien raportit
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITTO Julkaisusarja n:o 14/1987
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-18-8
----
IHMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA -PROJEKTI 
VUOSINA 1984 - 1986 
OSAPROJEKTI 11
YHTEISTYÖ TERMINAALIVAIHEESSA OLEVAN SYÖPÄPOTILAAN, HÄNEN OMAISTENSA JA HENKILÖKUNNAN VÄLILLÄ
Työryhmä:
Terttu Pänkäläinen, Veikko Hovikoski, Pirjo Valkeapää, Anja Leppänen, Raili Laitinen, Irma Lahtinen
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 13/1987
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-17-X
----
IHMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA -PROJEKTI 
VUOSINA 1984 - 1986 
OSAPROJEKTI 10
YHTEISTYÖ UUDEN SYÖPÄPOTILAAN, HÄNEN OMAISTENSA JA HENKILÖKUNNAN VÄLILLÄ
Työryhmä:
Anneli Ojala, Eila Kurri, Marjatta Räsänen
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 12/1987
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-16-1
----
IHMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA -PROJEKTI 
VUOSINA 1984 - 1986 
OSAPROJEKTI 9
VUOROVAIKUTUS NUOREN RASKAUDENKESKEYTYSPOTILAAN JA HENKILÖKUNNAN VÄLILLÄ
Työryhmä:
Ritva Kannelvuo, Aili Savolainen, Kaisu Lahti, Marja-Leena Kärkkäinen, Tapani Pyörälä
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 11/1987
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-15-3a
----
IHMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA -PROJEKTI 
VUOSINA 1984 - 1986 
OSAPROJEKTI 8
POTILAS/HOITAJA-VUOROVAIKUTUSSUHTEEN SYVENEMINEN - SOVELLETTU OMAHOITAJAKOKEILU
Työryhmä:
Martta Pesonen, Martta Noponen, Heljä Kekäläinen, Raija Järvenpää, Maija-Liisa Rajalin
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 10/1987
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-14-5
----
IHMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA -PROJEKTI 
VUOSINA 1984 - 1986
OSAPROJEKTI 7 
SISÄTAUTIOSASTOLLA HOIDOSSA OLEVIEN REUMATOLOGISTEN POTILAIDEN ITSEHOITOVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN SEKÄ POTILAIDEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS
Työryhmä:
Marja-Leena Paananen, Raija Laakko, Aino-Marja Vainio, Pirjo Tiihonen, Pirjo Pakarinen, Elsi Saikkonen, Terttu Riihimäki
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 9/1987
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-13-7
----
IHMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA -PROJEKTI 
VUOSINA 1984 - 1986 
OSAPROJEKTI 6
ENSITIEDON ANTAMINEN, KUN PERHEESEEN SYNTYY VAMMAINEN TAI KUOLLUT LAPSI
Työryhmä:
Tuovi Tick, Maiju Wallenius, Marja Laes, Esko Laes
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITON JULKAISUJA 8/1987
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-12-9
----
Ihminen terveydenhuollossa -projekti
Vuosina 1984 - 1986
Osaprojekti 5
Perheen ja henkilökunnan välinen yhteistyö K-SSHP:n KL:n foniatrian osastolla
Työryhmä:
Eila Laitinen, Tarja Jalkanen, Marja-Terttu Kuparinen, Eila Hellman, Marja-Leena Naumanen, Tuula Pulli, Aatto Sonninen 
Projektin ohjaaja: Marja-Leena Käyhty
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliiton julkaisuja 7/1987
ISBN: 951-9034-11-0
ISSN: 0781-7835 
----
Ihminen terveydenhuollossa -projekti
Vuosina 1984 - 1986
Osaprojekti 4
Yhteistyön kehittäminen perheen ja hoitavan henkilökunnan välillä
Työryhmä:
Marjatta Markkanen, Anja Viirilä, Rauni Saari, Kaarina Siponen, Marja-Leena Kärkkäinen, Eila Rytkönen, Eeva Hilska
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliiton julkaisuja 6/1987
ISBN: 951-9034-10-2
ISSN: 0781-7835 
----
Ihminen terveydenhuollossa -projekti
Vuosina 1984 - 1986
Osaprojekti 3
Yhteistyön kehittäminen potilaan hoidossa fysiatrian osastojen ja hoitoyksiköiden välillä
Työryhmä:
Taina Ahlgren, Eila Hellman, Pirjo Hynynen, Eila Kettunen, Kaj Rekola
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliiton julkaisuja 5/1987
ISBN: 951-9034-09-9
ISSN: 0781-7835 
----
Ihminen terveydenhuollossa -projekti
Vuosina 1984 - 1986
Osaprojekti 1
Poliklinikkatyön kehittäminen keskusairaalassa
Työryhmä:
Tapio Tervo, Seija Särkilahti, Sirkka Lyytikäinen, Sirkka Kokkonen, Anitta Sarkkio, Liisa Westerstråhle, Eeva Riikonen, Anneli Räisänen, Tapio Varamäki, Ritva Kuitunen, Anneli Luukkainen, Ritva Niininen
ISBN: 951-9034-08-0
ISSN: 0781-7835
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliiton julkaisuja 4/1987
----
Ihminen terveydenhuollossa -projektin organisoituminen ja prosessi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliitossa vuosina 1984 - 1986
Tekijä:
Eila Hellman
ISSN: 0781-7835 
ISBN: 951-9034-07-2
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliiton julkaisuja 3/1987
----
Laboratorion käsitiskiaineiden arviointi - kevät 1984
Kirsti Mäkinen, Kalle Willman
Jyväskylä 1985 
ISBN: 951-9034-01-3
ISSN: 0781-7835 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kl Julkaisusarja n:o 2/1986
----
Kuhmoisten ja Luhangan kuntien asukkaiden psykiatrisen hoidon tarkastelu ja potilaskartoitus
Eloranta Erkka
ISBN: 951-9034-00-5
ISSN: 0781-7835
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaliitto 1/1986

Luettelo sarjassa vuosina 1986 - 2004 ilmestyneistä julkaisuista pdf-muodossa. (45 Kt)

Ihminen terveydenhuollossa -projekti
Vuosina 1984 - 1986
Osaprojekti 4