Toimintakyky

Tämä sivusto tarjoaa Keski-Suomen maakunnan alueen ammattilaisille tiivistettyä tietoa sekä toimintakyvystä että työkyvystä sekä niiden arvioinnin ja tukemisen keinoista.

Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen ovat tärkeä osa jokaisen asiakasta hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen työtä. Tätä moniammatillista työtä tehdään asiakaslähtöisesti yhdessä ja yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Toimintakyvyn sisällöistä, toimintakyvyn luokituksesta sekä arvioinnista ja sen menetelmistä voit lukea laajemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta.

Opetushallituksen Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen (SoTeHy) osaamisen ennakointiryhmä on julkaissut toimintakykyosaamisen suosituksen 2.12.2019. Siinä sotehy-palvelujen tuottajia suositellaan vahvistavan henkilöstönsä osaamista asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnissa, tukemisessa ja seurannassa mm. täydennyskoulutuksella. Tällä pyritään varmistamaan, että eri alojen ammattilaisten toimintakykyosaaminen on riittävällä tasolla ja yhdenmukaista. Tutustu suositukseen tarkemmin Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin sivulta.