Materiaalipankki

Toimintakyvyn arviointimenetelmien kartoitus julkisissa fysioterapiapalveluissa KYS-Erva-alueella 2016-2018. Raportti. Marja Arkela ja työryhmä. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. 14.5.2019.

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden ja muiden kuntoutustoimenpiteiden myöntämisen perusteet. (versio 1.5). Toimittanut Ulla Kolomainen. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2019.

Toimintakyvyn tukeminen vahvuudeksi -loppuraportti. Marja Arkela. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2020