Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyvyn laadukkaalla arvioinnilla toteutat tehokkaasti asiakkaan kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä palvelua. Keskeisissä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavissa laissa edellytetään toimintakyvyn arviointia (ks. Aiheesta muualla-osio).

Seuraavat periaatteet ovat keskeisiä asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa (THL):

  1. Tee arviointi tarkoituksenmukaisesti ja riittävän laaja-alaisesti.
  2. Huomioi asiakkaan oma näkemys arviointiprosessin eri vaiheissa.
  3. Käytä tilanteeseen sopivia, päteviä, luotettavia ja yhteisesti sovittuja arviointimenetelmiä.
  4. Varmista, että sinulla on riittävä osaaminen arvioinnin tekemiseen ja tulosten tulkintaan.
  5. Suunnittele arviointitulosten pohjalta toimintakyvyn tukemisen tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta.

Kuntoutuksen uudistamiskomitean (2017) mukaan toimintakyvyn kansainvälinen luokitus tarjoaa yhteisen viitekehyksen eri ammattiryhmille toimintakyvyn laaja-alaiseen kuvaamiseen.  

Toimintakyvyn arviointimenetelmien käyttöön saat tukea THL:n ylläpitämästä TOIMIA-tietokannasta. Sinne on koottu perustiedot ja arvioinnit 114 erilaisesta arviointimenetelmästä (12/2020) niiden pätevyydestä, toistettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta. Arvioitujen menetelmien määrä kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti.