Työkyvyn arviointi

Työkyvyn arviointi tehdään, kun työntekijän työssä suoriutumisessa ilmenee vaikeuksia, joita ei saada korjattua työpaikan omin toimin. Tällöin arvioidaan työntekijän toiminta- ja työkyvyn kehitystä ja mahdollisuuksia toimia työelämässä jatkossa, sen sijaan, että arvioitaisiin vain tämänhetkistä työkykyä nykyiseen tehtävään.

Työkykyä voidaan arvioida, esimerkiksi silloin kun

  • työ vaikuttaa oireisiin tai pahentaa sairautta
  • sairaus tai sen hoito vaikeuttaa työssä selviytymistä 
  • herää huoli työntekijän jaksamisesta
  • herää epäily mahdollisesta ammattitaudista
  • työntekijän sairauspoissaolo uhkaa pitkittyä tai on toistuvia lyhyitä sairauspoissaoloja

.