Työkyvyn tukeminen

Jokaisella työpaikalla on varhaisen työkyvyn tuen malli, johon kuuluvista toimenpiteistä sovitaan työpaikoilla työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon kesken. Työkyvyn tuen keinot ovat moninaisia ja osittain työpaikkakohtaisia. Työhönpaluuta sairausloman jälkeen voidaan tukea osasairauspäivärahalla, työn muokkauksella (työtehtävien, -ajan ja/tai –ympäristön), korvaavalla työllä, työkokeilulla, ammatillisella tai lääkinnällisellä kuntoutuksella. 
Työterveysneuvotteluun osallistuvat ainakin työntekijä, esimies ja työterveyshuollon edustaja(t). Neuvotteluun kutsutaan tarvittaessa henkilöstön/työsuojelun edustaja, ylempi esimies tai muita henkilöitä. Työntekijä voi halutessaan kutsua mukaan tukihenkilön. Neuvottelun ytimessä on työntekijän työ- ja toimintakyky suhteessa työn vaatimuksiin. Kunkin työpaikan tuen mallissa määritellään, milloin työterveysneuvottelu järjestetään ja mitä se sisältää.