Geriatria

Geriatrian erikoisalaan kuuluvat sairaudet, joiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus vaativat ikääntyneiden henkilöiden erityisongelmien tuntemusta. Ikääntyneen henkilön toimintakykyä ja terveydentilaa arvioidessa otetaan aina huomioon myös sosiaalinen tilanne.

Sairaala Novan geriatrinen toiminta

Geriatrian poliklinikalla tehdään muistin ja toimintakyvyn arvioita, joissa käytetään haastattelujen lisäksi yleisesti hyväksyttyjä kysely- ja testausmenetelmiä, esim. kognition arviossa CERAD-testiä. Tarvittaessa arviota täydennetään psykologin tekemällä neuropsykologisella tutkimuksella. Muistitutkimusten radiologisena perustutkimuksena on pään tietokonetomografia, tarvittaessa tehdään pään magneettikuvaus. Laboratoriotutkimukset ja sydänfilmi ovat myös aina tarpeen. Poliklinikan tiimiin kuuluvat geriatri tai geriatriaan erikoistuva lääkäri, geriatrinen sairaanhoitaja, osastonsihteeri ja muistikuntoutusohjaaja.

Sairaala Novassa iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden hoito toteutetaan Päivystys- ja infektio-osastolla (POS), ja geriatri osallistuu lonkkamurtumapotilaiden hoitoon osana moniammatillista hoitotiimiä.