Kirurgia

Kirurgia on lääketieteen ala, jossa sairauksia, vammoja, kasvaimia tai epämuodostumia hoidetaan leikkausten avulla. Sana kirurgia juontuu kreikasta ja tarkoitti alun perin käsityötä (kreik. χειρουργία < χείρ ”käsi” + έργον ”työ”).

Kirurgiset leikkaukset voidaan jakaa aiemmin suunniteltuihin eli elektiivisiin leikkauksiin ja päivystysleikkauksiin. Päivystysleikkausten kiireellisyys vaihtelee heti tehtävistä henkeä pelastavista hätätoimenpiteistä muutaman päivän sisällä tehtäviin leikkauksiin. Elektiivisten leikkausten kiireellisyysasteessa on myös eroja. Näistä kiireellisimpiä ovat muutaman viikon sisällä tehtävät syöpäleikkaukset. Päiväkirurgia tarkoittaa leikkaustoimintaa, joka ei vaadi potilaan jatkohoitoa sairaalassa.

Kirurgian klinikka on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suurin erillinen klinikka. Kirurgian klinikka jakaantuu seuraaviin yhdeksään erikoisalaan:
  • Käsikirurgia
  • Lastenkirurgia
  • Neurokirurgia
  • Ortopedia ja traumatologia
  • Plastiikkakirurgia
  • Rintaelinkirurgia
  • Urologia
  • Vatsaelinkirurgia
  • Verisuonikirurgia