Verisuonikirurgia

Verisuonikirurgian erikoisalalle kuuluu kajoavin toimenpitein hoidettavien verisuonisairauksien diagnoosi, seuranta, hoito ja ennaltaehkäisy, pois lukien pään ja kallonsisäinen-, sydämen ja nousevan aortan sekä kämmenalueen kirurgia. Tavallisimpia hoidettavia sairauksia ovat valtimoiden kalkkikovettumasairauteen liittyvät ja erityisesti jalkojen verenkiertohäiriöt, suonikohjut ja eri alueiden valtimopullistumat eli aneurysmat. Lisäksi verisuonikirurgia toimii konsultoivana erikoisalana dialyysipotilaiden veritiekirurgiassa sekä hoitaa myös tiiviissä yhteistyössä toimenpideradiologian kanssa suonensisäisin menetelmin tehtäviä valtimoverenkiertohäiriöitä.

Hoitava lääkäri tekee arvionsa pohjalta lähetteen tai konsultaatiopyynnön, jonka perusteella arvioidaan hoidon tarve, mahdolliset jatkotutkimukset ja varataan aika ajanvarauspoliklinikalle. Hoidon tarpeen arvio perustuu kansallisiin hoitosuosituksiin sekä hoitoketjuihin.