Kliininen neurofysiologia

Kliinisessä neurofysiologiassa tutkitaan aivojen, hermojen ja lihasten sähköistä toimintaa. Yleisimpiä tutkimuksia ovat aivojen sähköisen toiminnan mittaus eli elektroenkefalografia (EEG) ja hermojen ja lihasten toimintatutkimus eli elektroneuromyografia (ENMG).