Kuntoutus

Terveydenhuollossa kuntoutus liittyy oleellisena osana muuhun hoitoon.

Kuntoutuksen tarve arvioidaan hoidosta vastaavassa hoitoyksikössä. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa toteuttamaan hänelle tärkeitä toimintoja vaikeissakin elämäntilanteissa sekä lisätä yksilön voimavaroja, toimintakykyä ja oman elämän hallinnan tunnetta.

Kuntoutuksen avulla tuetaan ihmisen selviytymistä ja hyvinvointia arjessa sekä muuttuneissa elämäntilanteissa esimerkiksi sairauden kohdatessa. Kuntoutus perustuu kuntoutujan ja kuntouttajien yhteisesti laatimaan kuntoutussuunnitelmaan.

Kuntoutus voi kohdentua sekä fyysisten (somaattinen kuntoutus) että psyykkisten (psykiatrinen kuntoutus) sairauksien ja ongelmien hoitoon. Kuntoutus on hyvin monialaista ja moniammatillista ja sen parissa työskentelee muun muassa kuntoutusohjaajia, eri alojen terapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja apuvälinealan asiantuntijoita.