Aikuiset - Kuulo- ja kuulonäkövammat

Kuntoutusohjauksen asiantuntija

  • ohjaa, neuvoo ja tukee vammaan liittyvissä asioissa
  • antaa tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja ohjaa palveluiden käytössä
  • osallistuu asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan

Kuntoutusohjauksen asiantuntija työnkuvaan kuuluvat

  • koti-, koulu- ja työpaikkakäynnit
  • neuvottelut eri yhteistyötahojen kanssa
  • apuvälineneuvonta

Palveluja voivat käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiiri alueen kuulo- ja kuulonäkövammaiset aikuiset ja heidän omaisensa.

Yhteyttä voi ottaa asiakas itse, hänen omaisensa, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen työntekijä.

Kuntoutusohjauksen asiantuntijan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.