Kuntoutuksen ohjaus

Kuntoutusohjaus on vuorovaikutuksellista ja moniammatillista verkostoyhteistyötä. Kuntoutusohjaaja tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä arkielämässä, elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä. Ohjaaja tuntee terveydenhuollon, sosiaalityön ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön sekä asiakkaansa erityistarpeet.

Kuntoutusohjaajan asiantuntemusta tarvitaan erityisesti, kun kyseessä on vastasairastunut tai vaikeavammainen henkilö, sekä tilanteissa, joissa sairaus tai vamma aiheuttaa ongelmia henkilön toiminta- tai työkykyyn.

Kuntoutusohjaajan asiakkaaksi ohjaudutaan useimmiten erikoissairaanhoidon yksiköstä.
Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusohjauksen palveluita

  • asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen arviointi asiakkaan toimintaympäristöissä (koti-, päivähoito-, koulu- ym. käynnit)
  • apuväline- ja esteettömyysarviot
  • kuntoutuspalveluista ja -kursseista tiedottaminen
  • lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä avustaminen
  • opiskelu- ja työratkaisujen suunnittelu
  • ensitietopäivien järjestäminen
  • palveluiden piiriin ohjaaminen
  • ohjaus, tuki ja neuvonta