Kuntoutusohjaus - Pitkäaikaissairaat lapset

Palvelu on tarkoitettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuville pitkäaikaissairaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan lastentaudeilta. Yhteyttä voi ottaa myös asiakas (vanhemmat) tai lapsen verkostoon kuuluva ammattihenkilö. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusohjauksen asiantuntija

 • tekee työtään lapsen lähellä: kotona, päivähoidossa ja koulussa
 • arvioi ja tukee lapsen selviytymistä päivittäisessä ympäristössään
 • jakaa tietoa lapsen sairaudesta ja erityistarpeista päivähoidon ja koulun henkilökunnalle
 • on perheen tukihenkilö sairauden eri vaiheissa
 • opastaa kodin ja lähiympäristön hengitysapuvälineen käyttöön
 • neuvoo ja koordinoi kuntoutus-, tukipalvelu- ja etuusasioissa
 • toimii tarvittaessa yhdyshenkilönä eri tahojen välillä
 • osallistuu aktiivisesti lastentautien sairauskohtaisiin työryhmiin
 • osallistuu esim. varhaiskasvatus-, kuntoutus-, opiskelu- ja palvelusuunnitelmien laadintaan ja seurantaan
 • jakaa tietoa sopeutumisvalmennus-, vertaistuki- ja järjestötoiminnasta
 • järjestää sopeutumisvalmennusta yhdessä lastenpoliklinikan kanssa: ensitieto- sekä teemapäiviä vanhemmille, sopeutumisvalmennuspäiviä nuorille

 
Kuntoutusohjauksen asiantuntijan työnkuvaan kuuluvat mm:

 • kotikäynnit
 • päivähoitokäynnit
 • koulukäynnit
 • puhelinneuvonta
 • yhteistyö- verkostoneuvottelut
 • sopeutumisvalmennuspäivien toteuttaminen