Sosiaalityö


Sairastuminen ja vammautuminen voivat vaikuttaa monella tavalla potilaan arkeen, toiminta- ja työkykyyn, perhe-elämään, asumiseen, toimeentuloon, opiskeluun ja harrastuksiin.

Sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa potilaalla tai hänen läheisellään on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti muuttuneeseen elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Keskustelu voi auttaa löytämään keinoja arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen.

Sosiaalityöntekijä

  • antaa keskusteluapua ja tukea uuden elämäntilanteen aiheuttamissa muutoksissa tai kriisitilanteissa
  • kertoo erilaisista toiminta- ja työkykyä tukevista etuuksista, palveluista ja kuntoutusmahdollisuuksista
  • antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa mm. sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen hakemisessa ja tukitoimien järjestämisessä
  • neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • tekee tarvittaessa yhteistyötä potilaan läheisten, viranomaisten, järjestöjen ja muiden tukea, palveluita ja etuuksia antavien tahojen kanssa

Yhteyden sosiaalityöntekijään saa puhelimitse, henkilökunnan välityksellä tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ksshp.fi. Yhteystiedot löytyvät osastoilta ja poliklinikoilta tai alla olevista linkeistä.

Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot - yleissairaudet

Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot - psykiatria