Yhteystiedot - Kuntoutusohjaus

Kohderyhmänä lapset

Pitkäaikaissairaat lapset
Jaana Matokangas-Taipale, puh. 044 702 1787

Lapset - Autismin kirjo (alle kouluikäiset)
Milla Ojanperä, puh. 050 316 1631

Lasten neurologinen alue   
Jenni Sormunen, puh. 040 570 1885

Näkövammaiset lapset
Laila Paananen, puh. 040 480 1268

Kuulovammaiset lapset
Milla Ojanperä, puh. 050 316 1631

Laila Paananen (sisäkorvaistutteet),
puh. 040 480 1268

Kohderyhmänä aikuiset

Vaikeasti liikuntavammaiset aikuiset
Tuire Lahtinen, puh. 044 702 2850

Näkövammaiset aikuiset 
Pirjo Kallio, puh. 044 702 1221
soittoaika: maanantai  klo 11-12

Näönkäytönohjaus ja apuvälineet
Näönkäytön asiantuntija

Lauri Knuutti puh. 044 702 1296

Optometristi
Jenna Aro, puh. 050 312 7031 
 (myös erikoispiilolinssit ja apuvälineet)

Kuulo- ja kuulonäkövammaiset aikuiset

Rauno Jäntti, puh. 044 702 1055

soittoaika: maanantai klo 10.15-12.00 ja

perjantai klo 9.00-10.00

Muistisairaudet
Katja Mattila, puh. 044 702 2748

Muut yhteystiedot

Hallintoon liittyvät asiat ja esimiestehtävät

Kuntoutuspäällikkö
Maarit Heinonen
puh. 014 269 2476, 040 849 4450