Sairaalakoulu

Kukkulan koulu on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalakoulu ja yksi Jyväskylän kaupungin erityiskouluista. Sairaalakoulujen tehtävästä määrätään perusopetuslaissa.

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. (PoL §4, 3 mom)

Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (PoL §3, 2 mom)

Kukkulan koulussa:

  1. järjestetään opetusta
  2. arvioidaan kouluvalmiuksia ja –taitoja
  3. ohjataan koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja voitte lukea Kukkulan koulun omilta nettisivuilta.