Fertiliteettipoliklinikka

Lapsettomuuden hoito

Tahattomasta lapsettomuudesta kärsii noin joka viides suomalainen jossain vaiheessa elämää. Lapsettomuuteen voi löytyä syy sekä naisesta että miehestä, mutta usein syy jää selittämättömäksi. Naisparien ja itsellisten naisten kohdalla lapsettomuuden syynä on sukusolujen puute, mutta voi olla myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat hedelmällisyyteen.
Lapsettomuutta voidaan yleensä hoitaa, vaikka syy jäisi selittämättömäksi.
Hoitoon hakeutuvista potilaista noin 80% saa lapsen.

Hoitojen eteneminen

Hoitoon voi hakeutua terveyskeskuslääkärin tai yksityisen lääkärin lähetteellä vuoden raskausyrityksen jälkeen. Naistentautiyksikössä tutkimukset alkavat yleensä naisen osalta terveydentilan ja kuukautiskierron kartoituksella ja miehen osalta terveydentilan kartoituksella ja siemennesteanalyysilla, jonka vastaus tulee olla käytettävissä ensikäynnillä.
Hoidettaessa pariskuntaa on tärkeää, että tulette ensikäynnille yhdessä.
Pariskunnalle tai itselliselle naiselle sovitaan yksilöllisesti sopiva hoito. Hoidot aikataulutetaan mahdollisuuksien mukaan sopivasta kuukautiskierrosta.
Osa lapsettomuuden hoidossa käytettävistä lääkkeistä ovat korvattavia. Kelan vuosiomavastuu vuonna 2021 oli 579,78 euroa.
Hedelmöityshoitoihin perehtyneen kudoslaboratorion toiminta on hyvin keskeistä lapsettomuushoidoissa. Tämän vuoksi hoitojen aluksi tutkitaan, ettei kumpikaan puolisoista ole tarttuvien bakteeri- tai virustautien kantaja.

Kuulummeko hoidon piiriin?

Tällä hetkellä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tarjoaa lapsettomuuteen hoitoa:

  • Naisen ja miehen muodostamalle parille, naispareille ja itsellisille naisille.
  • Itselliselle naiselle, jolla ei ole enempää kuin yksi lapsi ja pareille, joilla ei ole enempää kuin yksi yhteinen lapsi.
  • Hoitoja ei tarjota julkisella puolella sterilisaation jälkeen.
  • Ylipaino voi vaarantaa molempien hedelmällisyyttä. Hedelmöityshoitoja on turvallisempaa ja tehokkaampaa toteuttaa, mikäli BMI on alle 35.
  • Parin terveellinen ruokavalio, liikunta ja normaalipaino edistävät hoitojen onnistumista. Edellytämme tupakoimattomuutta.
  • Naisen ikä on yksi tärkeimmistä ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä lapsettomuushoidoissa. Tästä syystä hoidot on rajoitettu naisille, jotka hoitoihin hakeutuessa ovat alle 40-vuotiaita.
  • Hoitokertojen määrä arvioidaan potilaskohtaisesti.
  • Toimintaamme ohjaa hedelmöityshoitolaki ja julkisen sektorin kiireettömän hoidon perusteet. Ensikäynnin pyrimme järjestämään kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta.
  • Lahjasukusolut eivät kuulu hoitotakuun piiriin.

Henkinen jaksaminen hoidoissa

Lapsettomuushoidoissa voi olla vuoroin isoja odotuksia ja isoja pettymyksiä. Parisuhde voi myös olla koetuksella hoitojen aikana. Teillä on mahdollisuus saada keskusteluapua psykiatriselta kätilöltä. Keskusteluajan voi valita yhdessä tai erikseen.

Seksuaalineuvonta

Naistentautiyksikön asiakkailla on mahdollisuus tavata seksuaalineuvojaa. Vastaanotot ovat niin naisten, kuin heidän puolisoidensakin käytettävissä yksin tai yhdessä. Seksuaalineuvojan kanssa voi keskustella mistä tahansa seksuaalisuuteen, sukupuoleen, seksiin, seksuaaliterveyteen tai parisuhteeseen liittyvistä kysymyksistä. Käyntikertojen määrä sovitaan jokaisen kanssa yksilöllisesti.
Vastaanotolle tarvitaan lähete tai lääkärin konsultaatiopyyntö. Seksuaaliterveyspoliklinikan lähete ohjataan Naistentautiyksikköön.

Hyödyllisiä linkkejä