Obduktiotoiminta

Patologialla tehdään vuosittain noin 100 lääketieteellistä ruumiinavausta osana lääketieteellistä kuolemansyynselvitystä. Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lupa vainajan omaisilta. Sen sijaan poliisin määräämiä oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehdään Tampereella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä yliopiston oikeuslääkäreiden toimesta seuraavissa tilanteissa:
  • kun epäillään rikosta
  • kuoleman ei tiedetä aiheutuneen sairaudesta tai kuolema on muutoin tapahtunut yllättäen
  • kuolema on johtunut tai on syytä epäillä, että kuolema on tapahtunut seuraavista syistä: tapaturma, itsemurha, myrkytys, hoitotoimenpide, ammattitauti

Omaiset eivät voi kieltää oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta.

Sijainti

Sairaala Novan kappeli ja obduktiotilat sijaitsevat Kukkumäentien varrella sairaalan alimmassa kerroksessa. Alueelle ohjaa opastekyltti ja kappelille on oma sisäänkäynti sisäpihan katoksen alta. Vainajan läheisille löytyy muutama maksuton pysäköintipaikka kappelin edustalta.
Sairaalan muille yhteistyötahoille on erillinen sisäänkäynti kappelin sisäänkäynnin vierellä.

Vainajan hyvästely ja noutaminen

Ensisijaisesti läheiset viettävät hetken vainajan luona osastolla heti kuoleman tapahduttua. Vaihtoehtoisesti vainaja voidaan hyvästellä myös sairaalan kappelissa joko samalla hetkellä kun hautaustoimisto saapuu noutamaan häntä tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana. Vainajan hyvästelyä ja/tai noutoa varten varataan aina etukäteen aika maanantaista perjantaihin klo 9–14.30 väliselle ajalle, puhelin 014 269 1453. Läheisten toivotaan sopivan etukäteen yhdessä kaikille sopivasta ajankohdasta.

Vainajan noudon järjestäminen yhteistyössä hautaustoimiston kanssa on läheisten vastuulla. Hautaustoimistot ovat apuna noutoon liittyvissä käytännön järjestelyissä. Kappelissa voidaan järjestää myös pienimuotoisia siunaustilaisuuksia sairaalapappien kanssa tilaisuudesta sopien.

Hautauslupa ja kuolintodistus

Kuolinsyyn ollessa heti selvillä kuolintodistuksen laatii vainajaa hoitanut lääkäri. Tuolloin tiedustelut koskien hautauslupaa tai kuolintodistusta osoitetaan ensisijaisesti vainajaa hoitaneelle taholle. Sen sijaan kun vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, hautausluvan kirjoittaa oikeuslääkäri. Tässä tapauksessa hautauslupa saapuu ruumiinavauksen jälkeen obduktion henkilökunnalle ja sitä voi tiedustella numerosta 014 269 1453.

Akuutti apu, surun käsittely

Kriisikeskus Mobile

p. 044 7888 470
Matarankatu 2 (D-ovi), 40100 Jyväskylä

Sairaalapapit

Palveleva puhelin

p. 01019 0071

Lisäksi surussa tukevat:

  • oman seurakunnan sielunhoitaja
  • terveyskeskus
  • mielenterveystoimisto
  • perheneuvola

Lisätietoja löydätte sairaalasta saamastanne "Vainajan omaisille"–oppaasta.