Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia.

Erikoissairaanhoidossa tutkitaan ja hoidetaan lapsen toimintakykyä haittaavia tunne-elämän, vuorovaikutuksen ja/tai käyttäytymisen ongelmia silloin, kun neuvolan, terveyskeskuksen, pikkulapsiperheiden psykologin, koulupsykologin tai perheneuvolan apu ei riitä.

Lastenpsykiatrian poliklinikalle tarvitaan lähete tai konsultaatiopyyntö (terveyskeskuslääkäriltä, koulu- tai neuvolalääkäriltä, yksityiseltä lääkäriltä, muun alan erikoislääkäriltä). Lähete edellyttää yleensä aiempia perustason tai perheneuvolan tutkimuksia ja työskentelyä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Lähetteen tekemisen erikoissairaanhoitoon lastenpsykiatrialle tulisi olla yhteistyöprosessi perustason toimijoiden ja perheiden kanssa. Lähetteen kiireellisyys arvioidaan ja lapsi perheineen kutsutaan vastaanotolle kiireellisyysarvion perusteella.

Tutkimukset ja hoito lastenpsykiatrialla perustuvat monitoimijaiseen arviointiin, hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen ja edellyttävät siten yhteistyötä lapsen perheen sekä verkostojen kanssa. Niitä voivat olla perheiden luonnollinen tukiverkosto, lähettävä taho ja muut peruspalvelut, päiväkoti, koulu, lastensuojelu ja somaattisen hoidon erikoisalat.