Milloin hakeutua päivystyshoitoon


Päivystys tarjoaa kiireellisen hoidon ja tutkimukset potilaille, joiden äkillinen sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden paheneminen tai toimintakyvyn aleneminen vaatii välittömän arvion ja hoidon. Päivystykseen hakeudutaan, kun oma ensisijainen hoitopaikka on mennyt kiinni ja vaivan hoitamatta jättäminen tai hoidon viivästyminen pahentaisi sairautta tai vaikeuttaisi vammaa aiheuttaen potilaalle merkittävän terveydellisen riskin.

Henkeä uhkaavissa tilanteissa on toimittava nopeasti. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi:

• Läheisesi ei hengitä tai et saa häntä hereille
• Kova rintakipu
• Voimakas hengenahdistus tai hengitysvaikeus
• Äkilliset halvausoireet
• Kouristelu
• Isot vammat ja luun murtumat
• Voimakkaat kivut
• Runsas verenvuoto
• Tajunnantason lasku, äkillinen sekavuus
• Korkea kuume (>38’) alle kolmekuisella lapsella
• Allerginen reaktio
• Myrkytys
• Silmävamma
• Psykoosi- ja maniaoireet
• Kuolemantoiveet, itsemurha-ajatukset


Ennen päivystykseen hakeutumista soita Päivystysapu 116 117 neuvontanumeroon.

Hätätilanteissa ja välittömässä avuntarpeessa soita 112.