Potilaana päivystyksessä

Päivystyspotilaille tehdään yksilöllinen hoidon tarpeen arvio, jonka mukaan päivystyshoito järjestetään joko päivystyksessä tai muussa hoitolaitoksessa. Mikäli hoidon tarve ei ole päivystyksellinen, voidaan potilas kotiuttaa tarvittavin kotihoito-ohjein tai ohjata esimerkiksi omalle terveysasemalle. Ambulanssilla saapuvat potilaat tuodaan päivystykseen omasta sisäänkäynnistään, jolloin hoidon tarpeen arvio tehdään ensihoitajien toimesta.

Odotusajasta ei voida antaa tarkkaa tietoa päivystystoiminnan luonteen vuoksi, sillä potilaat hoidetaan oireiden mukaisessa järjestyksessä. Kiireelliset ja hätätilapotilaat hoidetaan ensimmäisinä, jolloin odotusaikaan vaikuttaa muiden potilaiden – etenkin hätätilapotilaiden määrä – päivystysalueella. Odotusaikaan kuuluu myös laboratorio- ja kuvantamistutkimusten valmistuminen.

Päivystyksessä potilaan läheiset huomioidaan ja tunnistetaan tärkeäksi osaksi potilaiden hoitoa. Vuodeväliköissä ei kuitenkaan ole mahdollista odottaa potilaan kanssa muiden potilaiden yksityisyyden turvaamiseksi. Tietoja potilaan tilasta annetaan ainoastaan henkilöille, joille potilas on itse antanut luvan. Potilaat saavat käyttää päivystyksen tiloissa omaa puhelintaan ja omaisten toivotaankin olevan ensisijaisesti yhteydessä suoraan potilaaseen. Mikäli potilaalla ei ole puhelinta tai hän ei vastaa, suositellaan yhteydenottojen tapahtuvan:

Arkisin kello 7.00–20.00 ja viikonloppuisin sekä pyhinä klo 8.00–16.00 puhelinvaihteen kautta numerosta 014 269 1811

Muina aikoina potilastiedustelut numerosta 014 269 1828.