Keisarileikkaus

Jos alatiesynnytys ei ole jostain syystä mahdollinen, vauva syntyy keisarileikkauksella eli sektiolla leikkausosastolla.

Suunniteltu sektio

Keisarileikkaus voi olla suunniteltu eli elektiivinen, jolloin saat sovitun leikkausajan ja ohjauksen äitiyspoliklinikalla, ja saavutte vauvan suunniteltuna syntymäpäivänä sairaalaan synnytysvastaanotolle. Syitä suunnitellulle keisarileikkaukselle ovat esimerkiksi

  • odottajan ahtaaksi todettu lantio
  • synnytyspelko
  • syntyvän lapsen poikkeava tarjonta tai
  • poikkeava kasvu.

Suunniteltu keisarileikkaus pyritään tekemään aina selkäpuudutuksessa (spinaalipuudutus). Anestesialääkäri arvioi aina parhaan mahdollisen kivunpoistomuodon.

Vauvan toinen vanhempi tai muu tukihenkilö saa olla leikkauksessa synnyttäjän tukena samalla tavalla kuin alatiesynnytyksenkin aikana. Kun leikkaus alkaa, kuluu tavallisesti vain muutamia minuutteja vauvan jo syntyessä. Synnytyslääkäri nostaa vauvan kätilölle, ja navan sulkemisen jälkeen kätilö nostaa vauvan sinulle rintasi päälle ihokontaktiin ollessanne molemmat hyvävointisia.

Jos synnytyksesi käynnistyisi ennen sovittua sektiopäivää, tulette synnytysvastaanotolle ja leikkaus tehdään päivystyksellisesti tilanteen mukaan.

Kiireellinen sektio

Joskus tilanne voi muuttua synnytyksen jo ollessa käynnissä. Äidin ja vauvan vointia seurataan huolellisesti synnytyksen aikana. Mikäli seurannassa äidin tai vauvan vointiin tulee merkittäviä muutoksia, on mahdollista, että vauvan on turvallisempi syntyä keisarileikkauksella. Päätöksen leikkauksesta tekee synnytyslääkäri. Syitä kiireelliselle keisarileikkaukselle ovat esimerkiksi synnytyksen pysähtyminen tai sikiön sydänäänikäyrässä havaitut poikkeavat muutokset.

Kiireellinen keisarileikkaus tehdään tilanteesta riippuen puolen tunnin tai muutamankin tunnin sisällä. Myös kiireellinen keisarileikkaus pyritään tekemään aina spinaalipuudutuksessa ja puoliso tai tukihenkilö pääsee mukaan. Äidin ja vauvan voinnista riippuen kätilö nostaa vauvan syntymänsä jälkeen äidin rinnan päälle tai toisen vanhemman paidan alle ihokontaktiin. Myös lastenlääkäri tulee paikalle.

Hätäsektio

Hätäsektioon päädytään tilanteessa, jossa synnyttäjän tai sikiön vointi muuttuu niin huonoksi, että syntymän täytyy tapahtua muutamassa minuutissa. Tällöin kyseessä on hätätilanne.

Hätäsektiossa synnyttäjä nukutetaan, joka on selkäpuudutusta nopeampi anestesiamuoto. Kiireen vuoksi puoliso tai tukihenkilö ei voi valitettavasti tulla leikkaukseen mukaan. Vaikka tilanteessa toimitaan nopeasti, kerromme puolisolle tai tukihenkilölle tietoja mahdollisimman pian, kun hän jää synnytysosastolle odottamaan.

Kätilön lisäksi myös lastenlääkäri ja sairaanhoitaja vastasyntyneiden osastolta ovat ottamassa vauvaa vastaan. Kun vauva voi hyvin, pääsee hän toisen vanhemman ihokontaktiin synnytysosastolle odottamaan äidin toipumista heräämössä. Jos vauva tarvitsisi syntymänsä jälkeen seurantaa tai hoitoa vastasyntyneiden osastolla, toinen vanhempi voi olla hänen mukanaan.