KSSHP:n Koronanyrkki: KSSHP:n alue on epidemiologisen tilannekatsauksen mukaan perustasolla Jyväskylää lukuun ottamatta - Jyväskylä täyttää edelleen kiihtymisvaiheen tunnusmerkit

Julkaistu 1.3.2021 klo 15.20

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä eli ns. koronanyrkki päätyi tämän päiväisessä kokouksessaan toteamaan, että KSSHP:n alue on epidemiologisen tilanteen näkökulmasta perustasolla Jyväskylää lukuun ottamatta.

Kokouksessa todettiin, että perustasolle kuuluvien kuntien näkökulmasta tilanteen tarkentuminen on välttämätöntä, koska useassa kunnassa ei ole useaan viikkoon todettu yhtään uutta koronatartuntaa. Jyväskylä puolestaan täyttää edelleen kiintymisvaiheen tunnusmerkit, vaikka tilanne ei ole kaupungissa viime viikkojen aikana mennyt sen enempää huonompaan kuin parempaankaan suuntaan.

Yläkoulut ja toinen aste lähiopetuksessa

Kokouksessa linjattiin myös, että toisen asteen lähiopetus voi jatkua koko sairaanhoitopiirin alueella nykyisellään joko lähiopetuksena tai hybridimallin mukaisesti. Myös yläkoulut (luokat 7. – 9.) jatkavat hiihtolomaviikon jälkeen tämän hetken arvion mukaan lähiopetuksella. Mikäli paikallinen tartuntatilanne ja/tai valtakunnalliset ohjeistukset edellyttävät (kouluissa ja oppilaitoksissa pahenisi nopeasti), on KSSHP:n alueella valmius siirtyä etäopetukseen nopealla aikataululla. Kouluissa on edelleen tärkeä noudattaa kuntakohtaisia suosituksia esimerkiksi maskien käyttöön, käsihygieniaan ja turvaväleihin liittyen. Tilanteen kehittymistä seurataan päivittäin. Kaikki muut rajoitukset ja suositukset pysyvät ennallaan.

Aluehallintoviraston tuoreet määräykset

Kokouksessa käytiin myös läpi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston viime päivien määräykset, jotka koskevat myös KSSHP:n aluetta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sallii mm., että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kunnissa voidaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että tilaisuuksissa turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa 2.3.-31.3.2021.


Aluehallintovirasto määräsi myös tartuntatautilain 15. pykälän nojalla mm. Jyväskylän kaupunkia järjestämään rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastuksen yleisvaarallisen tartuntatauti SARS-CoV-2:n leviämisen estämiseksi.  Määräys on voimassa 1.3.-31.3.2021.

Kokouksessa todettiin myös, että tällä hetkellä ei vielä tarkalleen tiedetä, millaiset tulevat olemaan ravintoloita koskevat rajoitukset.