KSSHP:n hallitus päätti alentaa peruspääomaa 24 miljoonalla eurolla – valtuuston tekemä päätös 17.6.2022 on lainvoimainen

Julkaistu 28.12.2022 klo 18.13

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) hallitus päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan, että sairaanhoitopiirin peruspääoman alentaminen 24 miljoonalla eurolla toimeenpannaan KSSHP:n valtuuston 17.6.2022 tekemän lainvoimaisen päätöksen mukaisesti.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 9.12.2022 pyytää peruspääoman alentamisesta lausunnon Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostolta (Kuntakilalta). Päätöstä edelsi KSSHP:n tilintarkastajan 25.11.2022 antama uusi suositus. 

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on 20.12.2022 käsitellyt sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön ja päättänyt, ettei se anna asiasta uutta lausuntoa vaan lausuntopyyntöön vastataan sihteerin kirjeellä. Jaoston vastauksen mukaan lausuntopyyntö ei sisältänyt sellaisia kirjanpito-oikeudellisia seikkoja, että hyvinvointialue- ja kuntajaoston tulisi hyvän kirjanpitotavan yleiseksi ohjaamiseksi antaa uusi lausunto.

Tämän jälkeen sairaanhoitopiiri pyysi asiasta lausuntoa vielä sairaanhoitopiirin tilintarkastajalta. Sairaanhoitopiirin tilintarkastajalta 28.12.2022 saadun vastauksen mukaan Kuntakilan sihteeriltä saadussa kirjeessä on selkeästi kielteinen suhtautuminen peruspääoman alentamiseen. Tilintarkastaja ei kuitenkaan voi suoraan todeta, että kuntayhtymä ei voisi toimia valtuuston päätöksen mukaan, sillä peruspääoman alentaminen kuuluu valtuuston toimivaltaan. Tällaisten perustavaa laatua olevien kysymysten ratkaiseminen on oikeuskäytännössä katsottu kuuluvan kunnallisen itsehallinnon piiriin.

Mikäli peruspääomaa alennetaan valtuuston lainvoimaisen päätöksen mukaan, sillä voi olla vaikutusta tilintarkastuskertomukseen.

Hallituksen päätöksellä vuodelta 2022 laadittava tilinpäätös valmistellaan valtuuston lainvoimaisen päätöksen mukaisesti ja siinä huomioidaan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentaminen 24 miljoonalla eurolla. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä todetaan pyydetty lausunto ja siihen saatu Kuntakilan sihteerin vastaus.