Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus pyytää peruspääoman alentamisesta lausunnon Kuntakilalta

Julkaistu 9.12.2022 klo 11.23

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) hallitus päätti kokouksessaan 9.12.2022 pyytää peruspääoman alentamisesta lausunnon Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostolta (Kuntakilalta). Päätöstä edelsi KSSHP:n tilintarkastajan 25.11.2022 antama uusi suositus. Hallitus päätti saattaa tämän KSSHP:n valtuustolle tiedoksi.

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa hallituksen jäsen Kaisa Garedew esitti päätösehdotuksesta poiketen, että lausuntoa ei pyydettäisi. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Garedewin muutosehdotus raukesi kannattamattomana, ja pohjaehdotus hyväksyttiin.

Lausunnon pyytäminen tuli ajankohtaiseksi, kun KSSHP:n tarkastuslautakunta käsitteli tilintarkastajan väliraporttia 25.11.2022 pitämässään kokouksessa. Raporttiin sisältyi mm. tilintarkastajan antama uusi suositus, jossa todetaan, että mikäli peruspääomaa aiotaan alentaa alijäämän kattamiseksi, tästä tulee pyytää lausunto Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostolta.

KSSHP:llä on asiasta lainvoimainen valtuuston päätös 17.6.2022

KSSHP:llä on lainvoimainen valtuuston (17.6.2022) tekemä päätös siitä, että osa sairaanhoitopiirin alijäämästä (24 miljoonaa euroa) katetaan peruspääomaa alentamalla. Ennen valtuuston päätöksentekoa käytiin vuoropuhelua asiasta sekä jäsenkuntien että KSSHP:n tilintarkastajan kanssa. Siitä, miksi peruspääoman alentaminen katsottiin KSSHP:n tapauksessa mahdolliseksi, laadittiin perustelumuistio, joka on ollut myös KSSHP:n tilintarkastajan käytettävissä.