Oma lääkityslista on tärkeää pitää ajan tasalla sekä mukana asioidessa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Julkaistu 12.9.2022 klo 9.42

Maailman potilasturvallisuuspäivän (17.9.2022) teemana on tänä vuonna lääkitysturvallisuus. Teeman avulla halutaan muistuttaa kaikkia kansalaisia myös Suomessa lääkityslistojen laatimisen tärkeydestä. Lääkityslistalla tarkoitetaan kansalaisen itsensä ylläpitämää kirjallista dokumenttia kotona käytössä olevista lääkkeistä. Tärkeää on, että lääkityslista sisältää aina ajantasaiset tiedot käytössä olevasta lääkkeistä. Kansalaisen asioidessa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, hänen tulee kertoa lääkityksessä tapahtuneista muutoksista.

Miksi lääkityslistan ylläpitäminen on tärkeää?

Ajan tasalla oleva lääkityslista on osa kansalaisen turvallista hoitoa. Kansalaisen rooli lääkityslistan ylläpitämisessä on erityisen tärkeä, sillä lääkkeiden käyttäjät tietävät itse parhaiten, millaisia resepti- ja itsehoitolääkkeitä, ravintolisiä, luontaistuotteita tai vitamiineja he käyttävät. Kun lääkityslista on ajan tasalla, kansalaiset pystyvät keskustelemaan käyttämistään lääkkeistä, niiden annoksista ja käyttötarkoituksista terveyden – ja sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa. Ajantasaisen lääkityslistan avulla ammattilaisten on myös helpompi arvioida lääkehoidon kokonaisuutta ja tehdä oikeita päätöksiä lääkehoitoon liittyen.

Lääkityslistan laatiminen

Lääkityslistaan kirjoitetaan jokaisen käytössä olevan resepti- ja itsehoitolääkkeen sekä ravintolisä-, luontaistuote- tai vitamiinivalmisteen nimi ja vahvuus (esim. Emconcor, 5 mg), annosteluohje ja lääkkeen ottamisajankohta (esim. 1 tabletti aamulla) sekä käyttötarkoitus (esim. verenpainelääke).  Käyttötarkoituksen voi varmistaa lääkkeen määränneeltä ammattilaiselta tai apteekista lääkettä noudettaessa. Lääkityslistaan kirjoitetaan myös niiden resepti- ja itsehoitolääkkeiden tiedot (esimerkiksi kipulääkkeiden), joita otetaan satunnaisesti.

Lääkityslista täytyy pitää ajan tasalla ja käytettävissä aina, kun kansalainen tapaa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia

Lääkityslistan voi kirjoittaa käsin paperille tai ylläpitää sitä sähköisesti esimerkiksi pilvipalveluun tallennettuna. On myös mahdollista, että sairaala tai terveysasema käynnillä kansalainen saa mukaansa potilastietojärjestelmästä tulostetun lääkityslistan. Tärkeintä on, että lääkityslista on ajan tasalla ja käytettävissä aina, kun kansalainen tapaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. On tärkeä huolehtia myös, että omilla läheisillä lääkityslistat ovat ajan tasalla ja käytettävissä tarvittaessa.

Lääkityslistan pohja ja lisätietoa lääkityslistan täyttämisestä löytyy mm. Sairaala Novan verkkosivuilta osoitteesta www.sairaalanova.fi/laakityslista ja Fimean verkkosivuilta osoitteesta www.fimea.fi/kansalaisen_laaketieto/laakityslista.

Lisätietoja Maailman potilasturvallispäivän tapahtumista Suomessa on saatavilla Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta.