Paxlovid® (nirmatrelviiri ja ritonaviiri) erityisryhmien koronavirusinfektion varhaisessa hoidossa

Julkaistu 19.12.2022 klo 8.27

Paxlovid® on avohoidossa käytettävä suun kautta otettava koronavirusinfektion hoitoon tarkoitettu yhdistelmälääke. Sairaanhoitopiireihin on jaettu rajallinen määrä Paxlovid® -lääkettä (nirmatrelviiri-ritonaviiri). Lääkehoidon tavoitteena on ehkäistä vaikean tautimuodon kehittyminen, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja kuolemia. Lääkehoito on aloitettava 5 vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta. Ennen hoitoa diagnoosi on varmistettava terveydenhuollossa tehtävällä PCR-testillä. Hoito voidaan aloittaa harkinnanvaraisesti positiivisen kotitestin perusteella, mutta kotitestitulos on varmennettava virallisella laboratoriotestillä mahdollisimman pian. Paxlovid® -lääkkeellä on merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Potilaan käytössä oleva muu lääkitys voi olla este Paxlovid®-lääkkeen aloitukselle.

Yliopistosairaalat ovat tehneet yhteisen ohjeen lääkkeen kohdentamisesta. Lääkitys kohdennetaan koronavirusinfektioon sairastuneille aikuisille, joilla on vakavalle koronavirustaudille voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Lääkehoitoa ei voi antaa alle 18-vuotiaille, raskauden aikana eikä vaikeaa maksan- tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavalle tai jos käytössä on Paxlovid® -lääkkeen kanssa yhteensopimaton lääkehoito, jota ei voi keskeyttää.

Jos sinulla on Covid19-taudin oireita, koronatesti on positiivinen, oireiden alusta on kulunut alle 5 vuorokautta ja kuulut johonkin alla määritellyistä kohderyhmistä, ota yhteyttä siihen hoitoyksikköön, jonka seurannassa olet. Kaikkien kriteerien tulee täyttyä, jotta lääkehoidon aloitusta voidaan harkita. Alla on taulukko  määritellyistä kohderyhmistä sekä tarkempi kuvaus erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilasryhmistä.

Lääkitys tulee aloittaa mahdollisimman pian oireiden alusta, viimeistään 5 vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta. Jos kuulut kohderyhmään ja sinulla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, hakeudu koronavirustestiin oman asuin- tai oleskelukuntasi terveyspalveluiden kautta. Jos saat positiivisen tuloksen laboratoriosta, ota puhelimitse yhteyttä hoitavaan yksikköösi.

Paxlovid® on potilaalle maksuton.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paxlovid®-lääkettä ei ole saatavilla perusterveydenhuollon yksiköissä. Paxlovid®-lääkemääräystä ei voi saada yksityisiltä lääkäriasemilta eikä lääkettä ole mahdollista saada reseptillä yksityisistä apteekeista. 

Paxlovid®-lääkettä ei jaeta ulos Sairaala Novan päivystyksestä. Lääkkeen noutaminen Sairaala Novasta sovitaan potilaskohtaisesti. Lääke voidaan myös toimittaa sairaalan apteekista omaan terveyskeskukseen, mikäli lääkkeen hakeminen sairaalasta ei onnistu.

Sairaala Novan päivystyksessä ei järjestetä PCR-testausta yllä mainituille kohderyhmille vaan testiin hakeudutaan tavanomaista reittiä oman kunnan ohjeiden mukaan.

Paxlovid-lääkehoidon kohderyhmät

  Kohderyhmät

  Rokotustausta

  Kohderyhmien tarkempi tautiluokitus

Kohderyhmä 1: Erittäin altistavan riskiryhmän potilaat, ≥ 18-vuotiaat

Rokotustaustasta riippumatta

• Elin- tai kantasolusiirto 6 kk sisällä tai edelleen

   jatkuva voimakas hylkimisenestolääkitys

• Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

   (voimakkaasti immuunijärjestelmää heikentävä

   syöpä tai hoito)

• Vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt

• Rituksimabihoito (tai muu CD20-vasta-aine) alle 6 kk:n sisällä tai matalaksi jääneet immunoglobuliinitasot aiemman rituksimabihoidon jälkeen

Kohderyhmä 2: Erittäin altistavan riskiryhmän potilaat, ≥ 18-vuotiaat

• ≥ 18-vuotiaat rokottamattomat (tai vain yhden rokoteannoksen saaneet)

• 60-vuotiaat rokotustausta riippumatta

• Vaikea krooninen munuaissairaus

• Vaikea krooninen keuhkosairaus

• Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

 • vain rokottamattomat tai yli 60-vuotiaat alle 4 rokotusta saaneet

• Downin oireyhtymä

Kohderyhmä 3: Altistavan riskiryhmän potilaat, ≥ 40-vuotiaat

Rokottamattomat

(tai vain yhden rokoteannoksen saaneet)

• Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

• Vaikea sydänsairaus

• Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila

• Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito

   autoimmuunisairauteen

• Vaikea krooninen maksasairaus

• Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta

• Vaikea tai keskivaikea uniapnea

• Sairaalloinen lihavuus BMI > 40 (voidaan harkita

   myös rokottamattomille alle 40-vuotiaille

Kohderyhmä 4: Omatoimisesti kotona asuvat ≥ 80-vuotiaat

Rokottamattomat ja alle 4 rokoteannosta saaneet


Kohderyhmä 1: Vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt ja syöpäpotilaat

Rokotustausta ei vaikuta lääkityksen aloittamiseen

Hematologiset potilaat (pahanlaatuinen veritauti)

Lääkitystä voivat saada rokotustaustasta riippumatta ne 18 vuotta täyttäneet, joilla on vieressä lueteltu sairaus/tila/hoito.

 • Autologinen intensiivihoito alle 6 kuukauden sisällä 
 • Akuutin leukemian hoito tai hoidon päättymisestä alle 6 kuukautta 
 • SAA ja ATG-hoidosta alle 6 kuukautta 
 • CD20-vasta-aineet (rituksimabi, ofatumumabi, obinututsumabi) alle 1 vuosi, tai matalaksi jääneet immunoglobuliinitasot aiemman rituksimabihoidon jälkeen.
 • Aktiivisessa hoidossa oleva myelooma 
 • BTKI (ibrutinibi) 
 • CAR-T-soluhoito vuoden sisällä 
 • Perna on poistettu tai vaikea hyposlenismi 
 • Allogeeninen kantasolusiirto seuraavin edellytyksin: 
  - potilaalla ei ole siklosporiini-, takrolimuusi- tai everolimuusilääkitystä ja 
  - siirrosta on alle 12 kuukautta tai 
  - siirrosta on yli 12 kuukautta ja immunosuppressiivinen lääkitys jatkuu

Tietyt syöpäpotilaat / muut potilaat, joilla on vaikea puolustusjärjestelmän häiriö sairauden tai hoidon vuoksi

Lääkitystä voivat saada rokotustaustasta riippumatta ne 18 vuotta täyttäneet, joilla on vieressä lueteltu sairaus/tila/hoito.

Hoitava yksikkö arvioi Paxlovid-hoidon hyöty-haittasuhteen.

Lääkehoito, joka ei heikennä immuunipuolustusta ei ole Paxlovid-hoidon indikaatio. Tällainen hoito on esimerkiksi hormonaalinen rintasyövän liitännäishoito tai immuno-onkologinen hoito ilman sytostaatteja. 

 • Autologinen intensiivihoito alle 6 kuukauden sisällä 
 • CAR-T-soluhoito vuoden sisällä 
 • Perna on poistettu tai vaikea hyposlenismi 
 • CD20-vasta-aineet (rituksimabi, ofatumumabi, obinututsumabi) alle 1 vuosi, tai matalaksi jääneet immunoglobuliinitasot rituksimabihoidon jälkeen
 • Immunosuppressiiviset syövän sytostaattihoidot: potilaat, joilla on parhaillaan käytössä immunosuppressivinen lääkehoito

Rituksimabia saaneet

 • Rituksimabihoito 6 kuukauden sisällä mihin tahansa tautiin tai matalaksi jääneet immunoglobuliinitasot aiemman rituksimabihoidon jälkeen 

Potilaat, joilla on vaikea puolustusjärjestelmän häiriö sairauden vuoksi

Lääkitystä voivat saada rokotustaustasta riippumatta ne 18 vuotta täyttäneet, joilla on vieressä lueteltu sairaus/tila.

 • Vaikea perinnöllinen vasta-ainepuutos (kuten CVID, XLA ja kombinoidut immuunipuutokset) ja APECED-oireyhtymä
 • HIV- ja CD4-auttajasolutaso on alle 0,200. 

Elinsiirtopotilaat

Hyljinnänestolääkkeillä on usein merkittäviä yhteisvaikutuksia Paxlovid®-lääkkeen kanssa, mikä voi olla este lääkkeen aloitukselle.

Ole yhteydessä hoitavaan yksikköösi. 

 • Sydän- ja keuhkoelinsiirrot: Elinsiirtolääkäri arvioi Paxlovid-lääkehoidon aloituksen yksilöllisen harkinnan mukaan lääkeaineyhteisvaikutukset huomioiden
 • Vatsan alueen elinsiirrot: Elinsiirtolääkäri arvioi Paxlovid-lääkehoidon aloituksen yksilöllisen harkinnan mukaan lääkeaineyhteisvaikutukset huomioiden vain silloin, jos muita lääkehoidon vaihtoehtoja ei ole olemassa.

Kohderyhmä 2: Erittäin altistavan riskitekijäryhmän potilaat

Yli 18-vuotiaat rokottamattomat ja yhden rokoteannoksen saaneet. Yli 60-vuotiaat saaduista rokotuksista riippumatta, paitsi lääkehoitoista tyypin 2 diabetesta sairastavat alle neljä (4) rokoteannosta saaneet.

Aiemmin sairastetun Covid-19-infektion katsotaan vastaavan yhtä rokoteannosta.

Vaikeat krooniset keuhkosairaudet

Yli 18-vuotiaat rokottamattomat tai vain yhden rokoteannoksen saaneet.

Yli 60-vuotiaat rokotustaustasta riippumatta.

 • Vaikea krooninen keuhkosairaus, kuten keuhkoahtauma, keuhkolaajentuma, bronkiektasiatauti, kystinen fibroosi
 • Astma, jonka hoitona on jatkuva suun kautta otettava kortisonilääkitys.

Vaikea krooninen munuaissairaus

Yli 18-vuotiaat rokottamattomat tai vain yhden rokoteannoksen saaneet.

Yli 60-vuotiaat rokotustaustasta riippumatta.

 • Munuaisten toiminta-arvo GFR on välillä 30–59 ml/min (GFR alle 30 ml/min on lääkehoidon vasta-aihe).
 • Esimerkiksi munuaiskerässairaus tai perustautiin liittyvä munuaisvaurio.

Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

Yli 18-vuotiaat rokottamattomat tai vain yhden rokoteannoksen saaneet.

Yli 60-vuotiaat alle neljä (4) rokoteannosta saaneet

Downin oireyhtymä

Yli 18-vuotiaat rokottamattomat tai vain yhden rokoteannoksen saaneet.

Yli 60-vuotiaat rokotustaustasta riippumatta.

Kohderyhmä 3: Altistavan riskitekijäryhmän potilaat

Lääkehoidon piiriin kuuluvat 40 vuotta täyttäneet rokottamattomat tai vain yhden rokotusannoksen saaneet.

Alle 40-vuotiaista hoidon piiriin kuuluvat rokottamattomat tai vain yhden rokoteannoksen saaneet, joiden BMI yli 40 eli sairaalloinen ylipaino.

Aiemmin sairastetun koronavirusinfektion katsotaan vastaavan yhtä rokoteannosta.

Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito

Suun kautta otettava kortisonihoito tai muu puolustuskykyä heikentävä lääkehoito (solunsalpaajahoito, biologiset lääkkeet tai muut immuunipuolustusta heikentävät lääkkeet) ja sinulla on esimerkiksi

 • reumaattinen sairaus, kuten selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdus, vaskuliitti (verisuonitulehdus), systeeminen reumatauti (kuten SLE, myosiitti, systeeminen skleroosi, MCTD) tai
 • suolistosairaus, kuten haavainen paksusuolitulehdus, Crohnin tauti, muu suoliston autoimmuunisairaus tai
 • ihosairaus, kuten psoriasis, vaikea atopia, vaskuliitti, muu ihon autoimmuunisairaus tai
 • muu autoimmuunisairaus.

Keuhkosairaudet

• Vaikea tai keskivaikea uniapnea tai obesiteetti-

   hypoventilaatio-oireyhtymä

• jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

Hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila

 • Esimerkiksi hermo- ja lihasliitoksen sairaudet (mm. myastenia gravis), ALS, lihassairaudet.
 • MS-tauti, jos käytössä on immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito (tähän ryhmään kuuluvat kaikki MS-lääkkeet, paitsi betainterferonit ja Copaxone).
 • Muut neurologiset sairaudet lääkärin arvion mukaan.

Vaikea sydänsairaus

Esimerkiksi sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, sydänlihastulehdus, sydänlihassairaudet, keuhkoveritulppa ja kohonnut keuhkovaltimotauti.

Tyypin 1 diabetes

Lisämunuaisten vajaatoiminta

Kohderyhmä 4: Omatoimisesti kotona asuvat yli 80-vuotiaat

80 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat, jos on saanut alle 4 rokoteannosta.

Erityisesti iäkkäiden kohdalla on punnittava lääkkeen haittavaikutusten ja interaktioiden mahdollisesti aiheuttama lääkehyödyn menettäminen.