Asiakasmaksulaki uudistuu: Asiakasmaksulain keskeisimmät muutokset 1.7.2021

Julkaistu 15.6.2021 klo 9.40

Maksuttomia käyntejä lisätään 1.7.2021 alkaen

Maksuttomia ovat:

  • perusterveydenhuollon hoitajakäynnit

  • perusterveydenhuollon mielenterveystyö

  • kouluterveydenhuolto kaiken ikäisille

  • alaikäisten poliklinikkakäynnit erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa

  • äitiyspoliklinikoilla päihteitä käyttäville, raskaana oleville annettava tutkimus, hoito ja seuranta

  • naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tähtäävien, väkivallan uhreja varten perustettujen tukikeskusten tarjoamat palvelut

  • perusterveydenhuollon lääkärinlausunnot ja -todistukset, jotka liittyvät hoitoon, kuntoutukseen, lääkekorvaukseen tai lyhyen sairausloman tarpeen osoittamiseksi

Käyttämättä jätetty, asiakkaalle varattu aika

Uudessa laissa on tarkennettu käyttämättä jätetyn, asiakkaalle varatun palvelun laskuttamisoikeudesta. Niin kutsutun sakkomaksun voi laskuttaa, jos asiakas ei saavu ennalta varattuun terveydenhuollon palveluun, jonka hän tai hänen edustajansa on varannut, tai jonka kunta tai kuntayhtymä on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut.

Käyttämättä jätetystä palvelusta saa periä v. 2021 50,80e, vaikka palvelu, jos asiakas olisi sitä käyttänyt, olisi ollut asiakkaalle maksuton, esim. neuvolakäynti.

Sakkomaksua saa jatkossa periä kaikista terveydenhuollon palveluista, lyhytaikaisesta hoidosta sekä lyhytaikaisista asumispalvelupaikoista, mikäli maksun periminen ei ole kohtuutonta. Lisäksi kunnan tai kuntayhtymän on annettava etukäteen ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta.

Tiedot em. maksun perimisestä, sekä ajan tai paikan peruuttamista koskevat ohjeet on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön.

Käyttämättä jätetystä palvelusta ei saa periä maksua 1.7.2021 alkaen alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.

Asiakasmaksulain keskeisimmät muutokset 1.1.2022

Asiakasmaksulain maksukattoa laajenee ja sitä koskevat uudistukset astuvat voimaan vuoden vaihteessa. Maksukattolaskelmassa huomioidaan 1.1.2022 lähtien mm. suun terveydenhuollon käynnit (pois lukien hammastekniset kulut), tilapäinen kotisairaanhoito, tilapäinen kotisairaalahoito, eri terapiat ja tietyt etäpalvelut.

Maksukaton seurantavastuu on edelleen asiakkaalla. Asiakkaan on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset tositteet hänen itsensä, tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista. Voidakseen seurata maksukaton täyttymistä, kunta tai kuntayhtymä saa kerätä asiakkaan maksukattoseurantaan liittyviä, välttämättömiä tietoja julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.

Asiakkaalle kuuluvasta maksukaton seurantavelvollisuudesta muistutetaan myös KSSHP:n ja Seututk:n asiakaslaskuissa. Asiakaslaskutuksen näkökulmasta, mitä nopeammin laskutukseen saadaan tieto siitä, että asiakas on käynyt jossain muuallakin, kuin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkisessa terveydenhuollossa, sen paremmin ja nopeammin ehditään reagoida maksukaton täyttymiseen ja laskun oikeellisuuteen.

Maksukattojen seurantaa suorittaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin puolesta asiakaslaskutuksesta vastaava Monetra Keski-Suomi Oy.

Lisätietoja          

STM:n kuntainfo 2/2021 (31.3.2021)

Kuntaliitto: yleiskirje 7/2021 (29.4.2021)

KSSHP:n potilastiedotteet