Avohoidon maksut

 • Poliklinikkakäynti 41,80 €
 • Päiväsairaanhoitokäynti 41,80 €
 • Etäpalvelu 41,80 €
  • Etäpalveluista peritään maksu asiakasmaksulain yleisten säännösten nojalla niissä tilanteissa, joissa etäpalvelu korvaa tavanomaisen käyntiasiointiin perustuvan sosiaali- ja terveyspalvelun, ja vastaa sisällöllisesti perinteistä henkilökohtaiseen käyntiin perustuvaa hoito- ja palvelukontaktia
 • Päiväsairaanhoitona annettu kuntoutushoito vammaiselle 17,10 €
 • Päiväkirurgia 136,90 €
  • Päiväkirurgisesti tehtävistä reumaa sairastavien lasten paikallishoidoista (tulehduksellisiin reumasairauksiin liittyvät nivelpistot), CP-lasten botuliinihoidoista sekä lasten suolistosairauksien tähystystutkimuksista peritään hoitopäivämaksu 49,60 €
 • Sarjahoitokäynti 11,60 €
  • Sarjahoidon maksua ei peritä alle 18-vuotiailta
  • Sarjahoidon maksu peritään enintään 45 sarjahoitokerralta kalenterivuoden aikana. 45 kertaa ylittävien sarjahoitokäyntien maksu on 0 €. 
 • Maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta 51,50 €
  • Maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä potilailta silloin, kun käyntiä ei ole peruttu riittävän ajoissa eikä käynnin peruuttamatta jättämiselle ole hyväksyttävää syytä. 
  • Maksu voidaan periä, mikäli varauksen yhteydessä on ilmoitettu mahdollisuudesta periä tässä pykälässä tarkoitettu maksu sekä annettu ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta 
 • Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratoriotutkimuksista tai radiologian tutkimuksista peritään palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset
 • Päivystyskäynti 41,80 € 
 • Psykiatrian avohoito on potilaalle maksutonta
  • Maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta 51,50 €


Jos asiakas päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen otetaan hoidettavaksi sairaalan vuodeosastolle, peritään toimenpidepäivältä päiväkirurgian maksu ja seuraavilta hoitopäiviltä vuodeosastohoidon maksu.

Jos asiakas poliklinikalla suoritetun tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi sairaalaan hoidettavaksi, peritään häneltä poliklinikkamaksun sijaan vuodeosastohoidon maksu.