Maksukatto

Julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty maksukatto. Asiakkaan maksettua kalenterivuoden aikana saamistaan hoidoista kunnallisiin laitoksiin (= terveyskeskus, sairaala, vanhainkoti) asiakasmaksuja v. 2022 yhteensä 692 euroa, maksukatto täyttyy.

Maksukatto on täyttymisen jälkeen voimassa kalenterivuoden loppuun asti.

Maksukaton täytyttyä avohoito (poliklinikkamaksut, lääkärin käyntimaksut, sarjahoito, toimintakykyä parantava ja ylläpitävä hoito ja päiväkirurgia) on asiakkaalle maksutonta. Asiakas maksaa vuodeosastohoidosta alennettua hoitopäivämaksua 22,80 euroa per päivä ja psykiatrisesta vuodeosastohoidosta 22,80 euroa per päivä. Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annettu kuntoutushoito on maksutonta. Maksut, joita ei lasketa maksukattoon, peritään normaalisti.

Maksukaton täyttymisen seurannan vastuu on ensisijaisesti potilaalla.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laskutuksesta vastaa Monetra Keski-Suomi Oy. Monetran asiakaslaskutus saa tietoonsa seuraavat asiakkaalta laskutetut maksut:

 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiakasmaksut
 • Keski-Suomen seututerveyskeskuksen asiakasmaksut
 • Jyväskylän yhteistoiminta-alueen asiakasmaksut
 • Muuramen Hyvinvointi - liikelaitoksen asiakasmaksut

Asiakkaan tulee ilmoittaa Monetra Keski-Suomen laskutukseen muualla laskutetuista asiakasmaksuista, jotta ne voidaan ottaa huomioon maksukattolaskelmaan.

Alle 18-vuotiaan maksut otetaan huomioon huoltajan maksukattoon.

Kun maksukatto on täyttymässä joko huoltajalla tai huollettavalla, tai heidän yhteen lasketut asiakasmaksunsa ylittävät 692 euron rajan, tulee huoltajan ilmoittaa asiasta Monetra Keski– Suomen asiakaslaskutukseen joko:

 • sähköpostitse laskutus.ksshp@monetra.fi
 • puhelimitse 040 146 9912
 • tai kirjeitse: Monetra Keski-Suomi Oy, KSSHP Asiakaslaskutus, Kympinkatu 3 C, 40320 Jyväskylä

Monetra Keski-Suomi suosittelee, että kaikki yhteydenotot tapahtuisivat joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Maksukatossa huomioitavat asiakasmaksut:

 • Poliklinikkakäyntimaksut
 • Päiväkirurgian maksut avohoidossa
 • Sarjahoidon maksut
 • Laitoshoidon hoitopäivämaksut
 • Laitoshoidon puolipäivämaksut (yö- tai päivähoito)
 • Kuntoutushoidon maksut
 • Toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät hoidot
 • Vuosimaksu/käyntimaksu/päivystyskäyntimaksu terveyskeskuslääkärin luona
 • Yksityisten hoitolaitosten asiakasmaksut siinä tapauksessa, että sairaanhoitopiiri on ostanut palvelun ja lasku tulee sairaanhoitopiirin nimissä
 • Suun terveydenhuollon tutkimuksesta ja hoidosta

Maksukattoon ei lasketa:

 • Lääkkeitä
 • Matkakustannuksia hoitolaitokseen/hoitolaitoksesta
 • Pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja, joihin liittyy viranhaltijan päätös
 • Lääkärintodistus- ja lausuntomaksuja
 • Erikoismaksuluokan hoitopäivämaksuja ja –lääkärinpalkkioita
 • Ulkomaalaiselta perittyjä täydenkorvauksen maksuja
 • Yksityisten hoitolaitosten maksuja
 • Palvelusetelin omavastuuosuuksia
 • Potilaspuhelu maksuja
 • Tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattuja maksuja
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta perittyä maksua