Vuodeosastohoidon maksut

Vuodeosastohoidon hoitopäivämaksut peritään sairaalaan tulopäivältä, sairaalassa olopäiviltä sekä sairaalasta lähtöpäivältä. Hoitopäivä vaihtuu yöllä klo 24.00. Hoitopäivämaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta.

Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä  laitos ei peri maksua siltä päivältä, jolloin siirtyminen tapahtuu. 

Alle 18-vuotiaille maksullisia ovat seitsemän ensimmäistä hoitopäivää kalenterivuoden aikana. Hoito muissa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa otetaan huomioon maksullisia päiviä laskettaessa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä vastasyntyneiden osaston vuodeosastomaksua ei peritä lapsesta, äidin ollessa samanaikaisesti osastohoidossa.  

  • Hoitopäivämaksu / yleissairaudet 49,60 € 
  • Hoitopäivämaksu / psykiatria 22,80 € 
  • Hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €
  • Laitoshoitona annettu kuntoutushoito vammaiselle 17,10 € 
  • Päivä- tai yöhoito 22,80 € 
  • Lyhytaikaisen laitoshoidon lomapäivät 0 €
  • Pitkäaikainen laitoshoito määräytyy maksukyvyn mukaisesti. Pitkäaikaisen laitoshoidon lomapäivistä maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu viideltä ensimmäiseltä lomapäivältä.