Yleistä asiakasmaksuista

Tutkimus ja hoito sairaalassa tai sairaalan erillisessä toimintayksikössä on potilaalle maksullista muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos asiakasmaksusta vastaa potilaan puolesta joku muu, tulee potilaalla olla esittää siitä tarvittava todistus tai maksusitoumus.

Maksut lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja avohoidosta ovat kiinteitä maksuja eikä niissä ole harkintamahdollisuutta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan potilaan kuukausimaksu määräytyy potilaan maksukyvyn mukaan.

Asiakasmaksujen ja potilaan kotikunnan laskuttamista varten sairaalaan tulon yhteydessä tarkistetaan henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, laillinen kotikunta, lähiosoitteet sekä lapsipotilaiden huoltajatiedot).

Asiakasmaksulasku lähetetään kotiosoitteeseen. Tarvittaessa asiakasmaksulasku on mahdollista tulostaa potilaalle. Laskun voi maksaa käteisellä, pankkikortilla tai luottokortilla sairaanhoitopiirin kassapisteeseen kassan aukioloaikoina.

Ulkomaalaiset potilaat (ei kotikuntaa Suomessa) maksavat itse kaikki hoidosta aiheutuneet kustannukset, mikäli kansainvälisistä sopimuksista (mm. EU/ETA-sopimus) ei muuta johdu. Ulkomailla asuvien potilaiden asiakasmaksuista on olemassa erillinen tiedote, jota on käännetty useille eri kielille: Ulkomailla asuvien potilasmaksut 1.1.2022 alkaen.

Sairaanhoitopiirin ostaessa hoitopalveluja ulkopuoliselta palveluntuottajalta ovat asiakasmaksut samat kuin sairaanhoitopiirin itse tuottamista vastaavista palveluista. Mikäli maksua ei peritä hoidon antaneessa laitoksessa, laskuttaa asiakasmaksut sairaanhoitopiiri.

Asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä. Mikäli laskulle ei ole tullut suoritusta eräpäivään mennessä, lähetetään potilaalle asiasta maksumuistutus. Muistutuksen jälkeen lasku siirtyy perintään, jonka viimeisenä toimintatapana on ulosotto. Ulosottomerkintä voi aiheuttaa merkinnän asiakkaan luottotietoihin. Sairaanhoitopiiri käyttää maksujen perinnässä perintätoimistoa.

Alaikäisten lasten maksuista ovat vastuussa lapsen vanhemmat/huoltajat.