Ennen hoitoon saapumista

Tämän sivun alle olemme koonneet tietoa, joka on oleellista ennen hoitoon saapumista. Löydät tämän sivun alta tietoa muun muassa hoitotakuusta, hoitopaikan valinnan vapaudesta sekä hoitoon pääsyn tiedustelusta.

Miten potilaaksi meille?

Jos potilas tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, hän voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön kaikista Suomen julkisista sairaaloista. Erikoissairaanhoidon yksikön valinta tehdään aina yhteistyössä lähetteen antavan lääkärin kanssa. Sairaalan valinnassa tulee ottaa huomioon että, valitusta sairaalasta löytyy ne lääketieteelliset hoidot, joita potilas tarvitsee.

Keski-Suomen Sairaala Nova pystyy tarjoamaan potilailleen hoitoa lähes kaikilla lääketieteellisillä erikoisaloilla. Hoitoon pääsystä ja hoitotakuusta sekä hoitopaikan valinnanvapaudesta voit lukea lisää tästä osiosta.