Henkinen tuki

Vakava sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa merkittävästi ihmisen arkeen ja työkykyyn. Myös lähestyvä kuolema voi aiheuttaa monenlaisia tuntemuksia ja ajatuksia. Joskus niistä on hyvä jutella jonkun ulkopuolisen, ammattilaisen tai vertaisen kanssa.

Tästä osiosta löydät tietoa siitä, millaista apua on saatavilla. Sairaalan omat sosiaalityöntekijät voivat auttaa monissa käytännön asioissa. Sairaalapapin puoleen voi kääntyä erityisesti hengellisissä asioissa, mutta myös muuten henkistä tukea tarvitessaan. Sairaalapappiin voivat ottaa yhteyttä sekä potilaat että omaiset. Äkillisessä kriisitilanteessa voi kääntyä myös esim. Mobilen tai muiden kriisiauttamisen ammattilaisten puoleen.

Moni kaipaa rinnalleen ihmistä, jolla on itsellään samanlaisia kokemuksia. Vertaistuella voikin olla suuri merkitys henkisen hyvinvoinnin edistäjänä ja tukijana. Keski-Suomesta löytyy vertaistukiryhmiä mm. nuorille leskille ja lapsensa menettäneille. Moni ryhmistä toimii verkossa