Tutkimuksissa

Hoitoon liittyviä tutkimuksia tehdään usein jo ennen lääkärin vastaanottoa. Ilmoittaudu kutsukirjeessä mainittuna aikana kirjeessä mainittuun paikkaan. Pyydämme sinua noudattamaan annettuja valmistautumisohjeita.

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta tai siihen liittyvistä ohjeista, ota yhteys tutkivaan yksikköön.