Potilasasiamiestoiminta

Suomessa on laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 785/1992.

Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita.

Lain 10 §:n mukaan ”Terveyden- tai sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen teko ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa valvovalle viranomaiselle.” Muistutus tehdään aina ennen kantelua.

Potilasasiamies työskentelee seuraavien asioiden hyväksi

  • Ohjaa potilasta keskustelemaan heti ongelmatilanteiden ilmetessä asianomaisen henkilön tai yksikön kanssa.
  • Neuvoo tarvittaessa ristiriitojen ratkaisemisessa ja mm. muistutuksen tekemisessä, mikäli muuta ratkaisua ei löydy. Mikäli potilas haluaa tuoda esiin näkemyksensä hoidon laadusta tai kohtelusta, voi hän tehdä kirjallisen muistutuksen potilaslain perusteella.
  • Toimii hyvinvointialueella potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
  • Tiedottaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä potilaslain mukaisesti.

Potilasasiamies ei

  • ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiisi tai hoitosi toteutumiseen.
  • ota kantaa, onko hoidossasi tapahtunut potilasvahinko.
  • tulkitse potilasasiakirjojesi sisältöä.

Potilasasiamiehet

Keski-Suomen hyvinvointialueen potilaiden oikeuksiin liittyvissä asioissa auttavat potilasasiamies Tuija Noronen ja potilasasiamies Päivi Puoliväli tai heitä sijaistava varapotilasasiamies.

Potilasasiamiehen tavoittaa numerosta  014 269 2600

  • Maanantaisin ja perjantaisin klo 8–12
  • Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 11–15

Muina aikoina on käytössä puhelinvastaaja, johon voit jättää soittopyynnön ja puhelinnumerosi yhteydenottoa varten.

Tapaamisista sovitaan aina erikseen. Harkinnan ja tarpeen mukaan ohjauskäynti voidaan toteuttaa potilaan kotona, tuolloin käynnillä ovat paikalla molemmat potilasasiamiehet.

Linkit:

Potilasvakuutuskeskus (pvk.fi)

Etusivu - Aluehallintovirasto (avi.fi)

Valvira - Etusivu

Mitä tietosuoja on? | Tietosuojavaltuutetun toimisto