Potilasturvallisuus


Potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa tarvitsemansa hoidon oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Potilasturvallisuus tarkoittaa, ettei hoidosta aiheudu estettävissä olevaa haittaa. Potilasturvallisuus kattaa sekä hoidon että lääkitys- ja laiteturvallisuuden. 


Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja hyvään kohteluun. Hoito on toteutettava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja hänellä on oikeus suostua hoitoon tai kieltäytyä siitä.

Potilasturvallisuus on yhteinen asia


Turvallisen ja hyvän hoidon varmistamisessa myös sinulla on tärkeä osuus. Sinua hoitavilla henkilöillä pitää olla hoitoosi riittävä osaaminen sekä sinusta oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot. Muistuta rohkeasti, jos henkilökunta unohtaa varmistaa henkilötietosi mennessäsi esimerkiksi tutkimuksiin, heidän antaessaan sinulle lääkkeitä tai käsitellessään tutkimustuloksiasi. Kerro tarpeeksi itsestäsi, sairaudestasi sekä käyttämistäsi hoitokeinoista.

Jos jokin meni pieleen


Aina hoito ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla, vaikka kaikki tekisivät parhaansa. Useimmiten syynä on työntekijästä riippumaton tekijä tai häiriö joko toimintatavoissa tai järjestelmässä. Vastuu turvallisesta hoidosta on aina hoitavilla työntekijöillä, ja siksi on tärkeää selvittää, mitä on tapahtunut.
Jos mielestäsi on tapahtunut virhe, ilmoita siitä välittömästi henkilökunnalle Jos huomaat puutteita potilasturvallisuudessa, ota asia puheeksi kertomalla havaintosi heti suoraan henkilökunnalle tai anna palautetta kirjallisesti.


Toivomme, että otat epäkohdan rohkeasti esiin sinua hoitavien ammattihenkilöiden kanssa. Välitön keskustelu on usein paras ja nopein tapa selvittää asia. Haluamme oppia virheistämme sekä saada kehitysehdotuksia toimintamme parantamiseksi.


Hoitoon liittyvän vaaratapahtumailmoituksen tekeminen


Paperinen ilmoituslomake ja palautuskuori löytyvät jokaisen osaston tai poliklinikan aulasta ilmoitustaulun läheisyydestä.


Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. Halutessasi voit ilmoittaa siinä yhteystietosi, jolloin sinuun voidaan myöhemmin ottaa yhteyttä tapausta selviteltäessä.


Potilaan/ läheisen tekemät vaaratilanneilmoitukset tallentuvat sähköiseen järjestelmään, josta ne ohjautuvat potilasturvallisuuskoordinaattorille. Hän käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti.
Ilmoitusten käsittelyssä painopiste on potilasturvallisuuden parantamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Henkilökohtaista hoitoa koskevia kysymyksiä ei käsitellä tämän vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta.