Potilasasiamiestoiminta - Haku


1
2
Seuraava Viimeinen
Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus
Sisältösivut | Julkaistu: 18.1.2021

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä potilaalla tai hänen omaisellaan tai läheisellään on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollo......

Potilaalle ja läheiselle > Potilaan oikeudet > Potilasasiamiestoiminta > Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus
Potilasasiamiestoiminta
Sisältösivut | Julkaistu: 18.1.2021

Suomessa on laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 785/1992. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita. Lain 10 §:n mukaan ”Terveyd......

Potilaalle ja läheiselle > Potilaan oikeudet > Potilasasiamiestoiminta > Potilasasiamiestoiminta
Potilasturvallisuus
Sisältösivut | Julkaistu: 18.1.2021

Potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa tarvitsemansa hoidon oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Potilasturvallisuus tarkoittaa, ettei hoidosta aiheudu estettävissä olevaa haittaa. P......

Potilaalle ja läheiselle > Potilaan oikeudet > Potilasasiamiestoiminta > Potilasturvallisuus
Potilasvahinkoasiat
Sisältösivut | Julkaistu: 18.1.2021

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti ......

Potilaalle ja läheiselle > Potilaan oikeudet > Potilasasiamiestoiminta > Potilasvahinkoasiat
Potilasasiamiestoiminta
Julkaistu: 15.9.2020

Suomessa on laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 785/1992. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita. Lain 10 §:n mukaan...

Potilaalle ja läheiselle > Potilaan oikeudet > Potilasasiamiestoiminta
1
2
Seuraava Viimeinen