Potilasasiamiestoiminta - Haku


Ensimmäinen Edellinen
1
2
Potilasasiamiestoiminta
Julkaistu: 15.9.2020

Suomessa on laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 785/1992. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita. Lain 10 §:n mukaan...

Potilaalle ja läheiselle > Potilaan oikeudet > Potilasasiamiestoiminta
Ensimmäinen Edellinen
1
2