Lääkityslista

Ajan tasalla oleva lääkityslista on osa turvallista hoitoa 

Mikä on lääkityslista?

Lääkityslista (lääkelista, lääkekortti) on kirjallinen dokumentti, joka sisältää tiedon käyttämistäsi lääkkeistä. Lääkityslistaan merkitään kaikki säännöllisesti tai tarvittaessa käytössä olevat resepti- ja itsehoitolääkkeet sekä ravintolisät, luontaistuotteet ja vitamiinit sekä niiden annostusohjeet ja käyttötarkoitus.

Miksi lääkityslistan ylläpitäminen on tärkeää?

Vain sinä tiedät, mitä lääkkeitä sinulla on käytössäsi ja miten niitä todellisuudessa käytät.

Ajantasaisen lääkityslistan avulla pystyt keskustelemaan lääkkeiden annoksista ja käyttötarkoituksista terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Lääkityslista on hyvä olla käytettävissä myös tilanteissa, joissa et itse pysty kertomaan lääkityksestäsi. Ajantasaisen lääkityslistan perusteella terveydenhuollon ammattilaisen on helpompi arvioida lääkehoidon kokonaisuutta ja tehdä oikeita päätöksiä hoitoosi liittyen.

Miten teen lääkityslistan?

Lääkityslistan voi kirjoittaa käsin paperille tai pitää yllä sähköisesti esimerkiksi pilvipalveluun tallennettuna. Tärkeintä on pitää lääkityslistaa ajan tasalla ja päivittää se aina, kun lääkityksessä tapahtuu muutoksia. 

Voit ladata tyhjän tulostettavan lääkityslistapohjan tästä: Lääkityslista (.pdf)
Voit myös täyttää ja ylläpitää lääkityslistaa sähköisesti: Lääkityslista (.docx)

Kirjoita lääkityslistaan kaikki käyttämäsi resepti- ja itsehoitolääkkeet sekä ravintolisät, luontaistuotteet ja vitamiinit. Kirjoita jokaisesta valmisteesta 

  • Nimi ja vahvuus 
  • Käyttämäsi annos ja ottoajankohta 
  • Käyttötarkoitus ja tarvittaessa lisätietoja lääkkeen ottamisesta
  • Esimerkki: Emconcor 5 mg, 1 tabletti aamulla, verenpainelääke

Kohdatessasi terveydenhuollon ammattilaisen käynnilläsi sairaalassa tai terveysasemalla, pyydä häntä päivittämään lääkityksessäsi tapahtuneet muutokset potilastietojärjestelmään. Voit myös saada mukaasi potilastietojärjestelmästä tulostetun lääkityslistan ja pitää sitä yllä seuraavaan käyntiin saakka. 

Lisätietoja lääkityslistan ylläpitämisestä saat esimerkiksi Fimean, Lääketietokeskuksen sekä potilasjärjestöjen ja apteekkien internetsivustoilta.

Fimea - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Kansalaisen lääketieto - Lääkityslista