Aivotärähdyspotilaan seuraaminen kotona

 

 Potilas saa liikkua vointinsa mukaan jo samana päivänä.

 • Raskasta fyysistä rasitusta ja alkoholin käyttöä kannattaa välttää muutamien päivien ajan, ainakin oireiden keston verran.

 

Pahoinvointi, päänsärky, korvien soiminen ja pyörryttävä olo ovat tavallisia oireita aivotärähdyksen jälkeen. Lievinä ja lyhytaikaisina näitä voi seurata kotona. Iäkkäillä oireita saattaa ilmetä viikkojenkin kuluttua vammasta.

 

Terveyskeskukseen, sairaalaan tai (vakavissa oireissa) hätäkeskukseen on otettava yhteyttä, mikäli ilmenee:

 • Tajunnan häiriöitä, uneliaisuutta, sekavuutta
 • Pahenevaa päänsärkyä
 • Voimakasta tai jatkuvaa/toistuvaa pahoinvointia ja/tai oksentelua
 • Uusia hermostollisia oireita kuten:
  • Tuntoaistin muutokset
  • Puhevaikeudet
  • Kaksoiskuvat tai muu näköhäiriö, kuulon menetys
  • Halvausoireet tai kävelyvaikeus, kömpelyys
  • Käyttäytymisen muutokset, selkeä henkisen toiminnan vaikeus (esim. paikkojen tai ihmisten tunnistamisen vaikeus)
 • Yli 10 min muistiaukko
 • Veren tai kirkkaan nesteen vuoto korvasta, musta silmä ilman silmään kohdistunutta vammaa
 • Oireet pahenevat ajan myötä
 • Lapsen voinnissa on poikkeavaa

 

 Potilaan tajunnan tasoa on seurattava herättämällä hänet vähintään kolmen tunnin välein yhden vuorokauden ajan.

 • Ellei potilas herää normaalisti tai ellei hän vastaa asiallisesti hänelle esitettyihin kysymyksiin, on välittömästi otettava yhteys hätäkeskukseen.

 

Kipulääkitys tarvittaessa annettujen ohjeiden mukaan.