Alaraajojen varjoainekuvaus ja pallolaajennus

Sinulle on tehty alaraajavaltimoiden varjoainekuvaus. Tällä tutkimuksella pystytään määrittämään valtimokovettumatautiin liittyvät verisuonimuutokset ja tekemään löydöksen perusteella hoitopäätökset. Mikäli tutkimuksessa on löytynyt selkeä vaivaan sopiva löydös, myös ahtauman pallolaajennus ja mahdollinen stenttaus (metalliverkkoputken asettaminen suonen sisään ahtauman kohdalle) pyritään tekemään samassa yhteydessä.

Kuvauksessa valtimon seinämä lävistetään ohuella neulalla ja myöhemmin siihen asetetaan toimenpideportti. Pistopaikka suljetaan kuvauksen jälkeen joko painamalla tai erityisellä sulkulaitteella. Radiologi kertoo tutkimuksen ja/tai hoidon tulokset tutkimuksen lopussa.

Toimenpiteen jälkeen potilas pidetään vuodelevossa 2-4 tuntia, jotta pistokohdan sulkeutuminen varmistuu. Ennen kotiinlähtöä tarkistetaan pistopaikan ja alaraajojen tilanne ja annetaan arvio jatkohoitosuunnitelmasta sekä mahdollisista lääkitysmuutoksista. Verisuonikirurgien määräyksestä tehdyt angiografiakuvat ja pallolaajennustoimenpiteet käyvään vielä läpi keskiviikkoisin pidettävässä angiomeetingissä.

Metformiinia sisältävät suun kautta otettavat diabeteslääkkeet (Avandamet, Diformin, Metforem, Metformin, Oramet jne.) pidetään yleensä tauolla kahden vuorokauden ajan tutkimuksen jälkeen. Mikäli teillä on munuaisten vajaatoiminta, myös mm. osa verenpainelääkkeistä pidetään tauolla kuvauksen jälkeen.

Mikäli pistokohta alkaa kotona vuotaa runsaasti verta, paina pistokohtaa voimakkaasti ja hakeudu välittömästi lähimpään terveyskeskukseen tai puhelinsoiton perusteella ( p. 116 117) K-SKS kirurgian päivystykseen.

Tällaiset verenvuodot ovat kuitenkin harvinaisia; vuoto-ongelmat tulevat lähes aina ilmi jo toimenpiteen aikana tai välittömästi sen jälkeen sairaalaseurannan aikana. Pistokohtaan voi muodostua myös kookas pahkura, mikä on merkkinä tavallista runsaammasta verenvuodosta kudokseen. Ensiapu on sama kuin edellä. Lievät värimuutokset (mustelmat) pistopaikan seudussa ovat vaarattomia. 

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä arkisin hoitokeskukseen puh. 014-269 1034 ja muuna aikana operatiiviselle osastolle puh. 014-269 1015.

Pistokohta on syytä pitää kuivana seuraavaan aamuun, jolloin sen päällä olevan sidoksen voi poistaa. Sinun tulee juoda vettä ja/tai laimeaa mehua tavallista runsaammin kahden vuorokauden ajan toimenpiteen jälkeen, jotta tutkimuksessa käytetty varjoaine ei tarpeettomasti rasita munuaisia. Saunomista ja raskasta ruumiillista ponnistelua kannattaa välttää viikon ajan toimenpiteen jälkeen.

Voit itse vaikuttaa terveydentilaasi. Tupakointi ja rasvainen ruoka altistavat valtimokovettumataudin etenemiselle. Liikkuminen mahdollisuuksien mukaan, tupakoinnin lopettaminen sekä kasvirasvojen suosiminen edistävät verisuontesi hyvinvointia!