Posteriorisen kaarikäytävän testi

(Dix-Hallpiken testi)

 

Näytä potilaalle ensin testisuoritus.

Istu hoitopöydällä jalat suorina.

Asetu nopeasti selinmakuuasentoon. Tutkija kannattelee potilaan päätä 45° kiertoon  tutkittavalle puollelle ja 30° taaksetaivutukseen. Taivutus tulee tehdä koko C-rangasta; yläniska stabiloidaan ja liike tehdään C-rangan alaosasta.

Nouse nopeasti takaisin istumaan.

Seurataan huimauksen tunnetta: kiertäminen, keinuttaminen, pahoinvointi joka tulee 15-20 s viiveellä, silmien nystagmus ylös-alas.