Opas leikkaukseen tulevalle

Opas aukeaa tästä

Opas löytyy myös Sairaala Novan internet-sivustolta. Potilasohjeet > leikkaukseen tulevalle.

Opas löytyy :  https://www.sairaalanova.fi/fi-FI/Potilaalle_ja_laheiselle/Potilasohjeet_ja_videot/Potilasohjeet/Leikkaukseen_tulevalle