Nenän typpioksidimittaus

 

Tutkimuksen tarkoitus

Mittauksella selvitetään värekarvojen toimintaa.

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa lapsen sieraimen alaosaan asetetaan mittausanturi. Toinen sierain pidetään suljettuna. Mittauksen aikana lapsi hengittää suun kautta normaalisti. Yhden mittauksen kesto n. 30 sekuntia. Toisessa mittaustavassa puhalletaan 30 sekuntia puhallusputkeen mittausanturin ollessa samaan aikaan lapsen sieraimen edessä. Jälkimmäistä mittaustapaa käytetään lähinnä isommilla lapsilla / mittaustuloksen tarkistamiseksi. Joskus mittauksia voidaan joutua tekemään useampia luotettavan tuloksen varmistamiseksi. Tutkimus on kivuton. Vanhemmat voivat olla läsnä tutkimuksessa.

Tutkimuksen kesto

Tutkimukseen varataan aikaa n. 30 minuuttia

Huomioitavaa ennen tutkimusta

  • lapsen on oltava syömättä, juomatta, tupakoimatta ja ilman kovaa fyysistä rasitusta 1 tunnin ajan ennen tutkimusta
  • tutkimukseen tultaessa on oltava terve
  • hengitystieinfektiosta on oltava yli 2 viikkoa

 

Mikäli teillä on kysyttävää tutkimuksesta, olkaa yhteydessä Lastentautien poliklinikalle puh. 014 - 269 1224.