Neuropsykiatristen potilaiden tutkimusjaksolle ohjaaminen

 

Kehityksellisten häiriöiden (ADHD, Asperger-oireyhtymä, Tourette) tutkimuksellinen työryhmä Novassa toteuttaa vaativaa neuropsykiatrista diagnostiikkaa ja hoidon tai kuntoutuksen suunnittelua sekä ohjausta tilanteissa, jotka edellyttävät moniammatillisen työryhmän arviota. Tällaisia ovat tilanteet, joissa epäillään ensisijaisesti neuropsykiatrisen häiriön heikentävän vakavasti toimintakykyä usealla eri elämänalueella tai psykiatriset oirekuvat vaikeuttavat diagnostiikkaa. Osana tutkimusta ja kuntoutuksen suunnittelua voidaan arvioida lääkehoidon ongelmia. Malli ei tarjoa pidempijänteistä kuntoutusta/hoitoa, vaan tämän osalta laaditaan tarvittavia lausuntoja ja arvioitava mm. Kelan palvelut (esim. vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kuten toimintaterapia/ psykoterapia/ neuropsykologinen kuntoutus), perustason mt-palvelut, kaupungin palvelut (esim. sosiaalityö, nuorisotyö), kolmannen sektorin toiminta (esim. yhdistystoiminta) ja muut mahdolliset potilaan kotikunnan hoito- ja kuntoutusmahdollisuudet.

 

Lähettämisen kriteerit

Perusteltu epäily komplisoituneesta kehityksellisestä neuropsykiatrisesta häiriöstä (ADHD, Aspergerin tai Touretten oireyhtymä) tai jokin niihin rinnastettava toimintakykyä rajoittava lapsuudessa alkanut neuropsykiatrinen häiriö.

 • Oppimisen, puheen ja kielen kehityshäiriöiden tutkiminen ei kuulu psykiatrian toimialueen toimintaan.
 • Potilaita, jotka ovat aiemmin saaneet neuropsykiatrisen diagnoosin, ei tarvitse lähettää diagnoosin varmistukseen.
 • Perustasolla tehdään epäiltyä kehityksellistä neuropsykiatrista häiriötä koskevat seulontatutkimukset (Oulun ADHD ja/tai DIVA, AQ, elämänkaarellista haastattelua)
 • Ensisijaisesti lähettävä taho/ potilas itse huolehtii tarpeenmukaisista kehitysdokumenttien hankinnasta ennen tutkimuksia esim.
  • lastenneuvolan, perheneuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakirjat
  • päiväkodin arviot (etenkin varhaiskasvatussuunnitelmat ja arvio kouluvalmiudesta)
  • peruskoulun todistukset, HOJKS -arviot (henkilökohtainen opetus- ja koulutussuunnitelma)
  • psykologin ja toimintaterapian lausunnot
  • aikaisemmat psykiatristen ja neurologisten hoitojaksojen loppuarviot (mikäli jaksot eri sairaanhoitopiirissä, kuin tutkiva yksikkö)
  • Tarvittaessa erikoissairaanhoidossa nepsy-tutkimuksien osana voidaan vielä selvitellä lisää lapsuusasiakirjojen hankintaa.
 • Ennen lähettämistä tulee tunnistaa ja hoitaa seuraavat häiriöt:
  • yleissairaudet, esim. laboratoriotutkimuksin (PVK, CRP, EKG, kilpirauhasarvot, krea)
  • alkoholin liikakäyttö, akuutti päihde- ja huumeongelma (GT, ALAT, CDT, virtsan huumetutkimus)
  • vaikea-asteiset mielialahäiriöt, (masennus, mania)
  • psykoosisairaudet
  • elimelliset aivosairaudet (aivotapahtumat)
  • kehitysvammapotilaat lähetetään heille tarkoitettuihin palveluihin (F70–79)

Lähetetiedot

 • Lähettämisen syy
 • Perustiedot: ikä, koulutus- ja työhistoria, perhesuhteet, asuminen, toimeentulo, aiemmin todetut ja hoidetut somaattiset ja psyykkiset sairaudet, lääkitys
 • Varhaisvaiheita koskevien em. dokumenttien kopiot (ks. kriteerit)
 • Kuvaus psykiatristen häiriöiden hoitotasapainosta
 • Oireiden ja toimintakyvyn kuvaus/ oireiden haitta-aste sekä somaattinen ja psyykkinen status
 • Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulokset ja lausunnot
 • Potilaan oma motivaatio tutkimuksiin ja käsitys neuropsykiatrisesta häiriöstä
 • Neuropsykiatrisen tutkimusjakson lähete on poikkeuksetta ei-kiireellinen (yli 30 pv)