Nukkuma-asennon muuttaminen kylkimakuulla

 

undefined

undefined undefined undefined
Kylkimakuulla nukuttaessa fasettiniveliin ei kohdistu painetta, kun selkä on suorassa (a). Jos ylempänä olevan alaraajan polvi- ja lonkkaniveltä koukistetaan vähänkin, kääntyy lantio hieman eteenpäin ja alimman lannenikaman ja ristiluun välinen fasettinivel sulkeutuu (b). Tämän seurauksena paine nousee nivelessä. Jos lantio kiertyy lisää, sulkeutuvat myös seuraavat ylempänä olevat fasettinivelet (c). Nivelkapselin sisäinen paine nousee myös niissä. Jos nivelkapseli on herkistynyt kivulle, paineen nousu aiheuttaa ristiselkäkivun ja jäykkyyden.

Kylkimakuulla lannerangan kierto estetään silloin, kun selkä kipeytyy tässä asennossa!

 

Nukkumisergonomia©Medirehabook Kustannus Oy:n luvalla