MAGNEETTIANESTESIATUTKIMUS,

LAPSET ALLE 12 KK

 

 

Yleistä

Anestesian vuoksi lapsen on oltava ravinnotta seuraavan ohjeen mukaan:

 

- Ei rintamaitoa 4 tuntiin eikä äidinmaidon korviketta 6 tuntiin ennen suunniteltua anestesiaa.

- Ei kiinteää ruokaa eikä maitoa 6 tuntiin ennen suunniteltua anestesiaa.

- Ei vettä eikä kirkasta mehua 2 tuntiin ennen suunniteltua anestesiaa.

 

Pukekaa lapsi vaatteisiin, joissa ei ole metallia.

Lapsen kanssa tulee ilmoittautua määräaikana Sairaala Novan hoitokeskuksessa kutsukirjeen mukaisesti. Hoitokeskuksessa lapsi valmistellaan magneettitutkimukseen jonka jälkeen hänet viedään  magneettitutkimukseen sopivana ajankohtana. Vanhemmat voivat saattaa lapsen kuvantamisyksikköön, mutta eivät voi olla mukana kuvauksessa. Kuvaus valmisteluineen kestää noin 1 tunnin. Tutkimuksen jälkeen lapsi palaa hoitokeskukseen, josta hänet kotiutetaan. Tutkimustulokset saatte lastanne hoitavalta lääkäriltä.

Anestesiasta vastaava henkilökunta on hänen kansaan koko tutkimuksen ajan. Lapselle annetaan tarvittaessa tutkimuksen aikana tehosteainetta laskimoon. Tehosteaine ei yleensä aiheuta sivuvaikutuksia.

Kuvauksen aikana kehon lämpötila saattaa nousta hieman, minkä vuoksi kuvattavan lapsen lämpötilan tulee olla alle 38 °C.

Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta joudumme perimään erikseen määrätyn maksun.

Täyttäkää huolella magneettiturvallisuuskaavake ja tuokaa se mukananne kuvaukseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneettikuvauksen turvallisuus

 

Kuvauslaitteiston voimakkaan magneettikentän vuoksi on tärkeää, että vastaat seuraaviin kysymyksiin.

 

Tuo täytetty kaavake mukanasi tutkimukseen.                                                                          EI            KYLLÄ                    

 Onko hänellä sydämentahdistin?                                     

Onko hänelle tehty leikkauksia sydämen   tai pään alueelle tai

onko hänellle tehty   verisuonitoimenpiteitä?

jos   kyllä, kerro tarkemmin mitä________________________________________

   
 Onko hänellä proteeseja?

(esim.   keinonivel, silmä- tai korvaproteesi, raajaproteesi)

jos   kyllä, kerro tarkemmin mitä________________________________________

   
 Onko hänellä muita lääkinnällisiä   implantteja?

(esim.   leikkausklipsejä, stimulaattoreita, shunttia, insuliinipumppua,   laskimoporttia, verensokerin pitkäaikaisseurantalaitetta,kehonsisäistä lämpökatetria)

jos   kyllä, kerro tarkemmin mitä________________________________________

   

Onko hänellä verensokerin pitkäaikaisseurantalaite, se tulee poistaa ennen tutkimusta.

   
 Onko hänellä kehossa muita metalleja   tai vierasesineitä?

(esim.   ruuveja, levyjä, lävistyksiä, tatuointeja, metallisirpaleita, kuulolaitteita,   lääkelaastareita, peruukkia, magneettiripsiä)

jos   kyllä, kerro tarkemmin____________________________________________

   
 

Onko hän ollut leikkauksessa viimeisen   kahden (2) kuukauden aikana?

   
 

Onko hänellä munuaisten vajaatoimintaa   tai jokin todettu munuaissairaus?

   
 

 

   

 

Henkilötunnus : ___________________Paino: ________ kg            Pituus: _________ cm

Allekirjoitus: __________________________